Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sedan en tid tillbaka pågår det en konflikt inom Sverigedemokraterna i Stockholm. Nyligen meddelades att gruppledaren, Peter Wallmark, är en i raden som utesluts från partiet. När vallistorna skulle sättas stod det klart hur delat SD-Stockholm är. I efterhand går meningarna isär om vad som egentligen skedde.

Den 19 mars höll distriktet för Sverigedemokraterna i Stockholm stad en valkonferens. På dagordningen stod fastställande av valsedlar till kommunfullmäktige och regionen. Till mötesordförande valdes den för distriktet utomstående Mikael Strömberg, så kallad riksombudsman och ledamot i Eskilstuna kommunfullmäktige. Även vice partiledaren och riksdagsledamoten Henrik Vinge var på plats. 55 närvarande medlemmar hemmahörande i SD-Stockholm hade rösträtt.

Alternativa vallistor

Valberedningens förslag till vallista för kommunen toppades av Gabriel Kroon och Linnea Vinge. Gabriel Kroon hade fram till mötet haft posten som gruppledare för SD i regionen och Linnea Vinge företräder partiet i fullmäktige.

Men valberedningens förslag på vallista till kommunfullmäktige utmanades med två alternativa listor och regionen med en. Den ena av de alternativa listorna för kommunen och den för regionen var enligt uppgift i princip identisk med valberedningens förslag.

Men den andra kommunlistan skiljde sig markant åt från valberedningens – endast ett namn, Åke Nordström, återfinns på båda.

Den här listan lades fram av Urban Emson, ordförande i en av stadens kretsföreningar. Han har varit verksam för partiets under flera år och haft olika fötroendeuppdrag.

Urban Emsons vallista toppades av honom själv, men hade till exempel även den tidigare riksdagsledamoten Kent Ekeroth på valbar plats.

–  Jag och andra såg inte att valberedningen förslag hade vad som behövs för att driva vidare det goda arbete som gjorts de senaste åren. Många på listan saknar den kompetens som behövs. De verkar snarare vara utvalda för att de står bakom paret Vinge. Vi ville komma med ett motförslag baserat på kompetens och demokrati, säger Urban Emson.

Valberedningens förslag röstas ned

För att fastställa en vallista prövas enligt stadgarna först om valberedningens lista har majoritet. I det fallet hade de alternativa vallistorna fallit. Men vid årets valkonferens stod det efter en första omröstning klart att valberedningens lista inte hade tillräckligt stöd, med sju rösters marginal röstade de samlade lokala partiföreträdarna för avslag.

Efter att det stod klart att valberedningens förslag röstats ned var det tänkt att de två alternativa vallistorna skulle ställas mot varandra. Den som fick majoritet av rösterna skulle sedan prövas mot valberedningens förslag i en avgörande votering. Men istället för att gå till omröstning meddelade mötesordföranden att mötet skulle avbrytas för en paus.

– Man hade fått en temperaturkoll och insett att man kommer att förlora detta, säger Urban Emson.

Alternativlistorna ogiltigförklaras

Enligt Urban Emson så återupptogs mötet med att Henrik Vinge och Mikael Strömberg informerade de samlade deltagarna om att det finns en regel i stadgarna som gör gällande att om ett enda namn hoppar av en alternativ lista så faller den, men att den regeln inte gäller valberedningens förslag. De ska samtidigt ha sagt att regeln stämts av uppåt i partiet.

– Då ställer sig både mötets ordförande och partiets vice partiledare upp inför mötet. Henrik Vinge meddelar att både partisekreterare Richard Jomshof och chefen för riksombudsmännen, Anders Olin, bekräftat att så här är det enligt stadgarna, säger Emson.

Andra Expo varit i kontakt med delar Urban Emsons bild av hur det gick till.

Efter att detta meddelats så sker genast avhopp från de alternativa listorna. Därmed ansågs de vara ogiltiga och valberedningens förslag var det enda återstående alternativet.

– Det finns ju ett 30-tal vittnen som röstade mot valberedningens förslag. Alla var lika förvånande. Då blev det uppror i lokalen. Det här hade ingen hört talas om. Det finns ingen sådan regel. Vi har kollat i efterhand, det finns inte i stadgarna, säger Urban Emson.

Det står dock klart att de alternativa listorna ogiltigförklarades, men bilden av hur det skedde går isär. Kritikerna menar att det hänvisades till en stadga som de menar inte finns. En konflikt som Expressen var först att rapportera om.

Urban Emson
Urban Emson har efter valkonferensen lyft fram vad han, och andra, menar var rena lögner som spreds på mötet. Foto: Marc Femenia

Hanteras internt

Hur kontakten med Richard Jomshof såg ut är i efterhand oklart. Partisekretaren Richard Jomshof svarar inte på om han i anslutning till mötet var i kontakt med Henrik Vinge eller Mikael Strömberg om vad som gäller enligt stadgarna. I ett mejl till Expo skriver han kort att: ”Detta är en fråga som hanteras internt”. Men i ett mejl som gått ut till flera i partiet menar han att han ”kan meddela att ingen ringde mig under mötet”.

Inte heller chefen för riksombudsmännen Anders Olin, som Vinge och Strömberg uppges ha hänvisat till rörande stadgefrågan, vare sig dementerar eller bekräftar den uppgiften. I ett mejl till Expo skriver han:

”Jag har inte för avsikt att kommentera personer som ej längre representerar Sverigedemokraterna. Vår pressavdelning har svarat då de fått samma mail. Själv har jag inte varit på mötet och kan inte svara på hur samtalet gått under mötet utan utgår från att det som återgivits stämmer och det är samma information som pressavdelningen har återgivit till er.”

Lyssna på Studio Expo

 

Regelrätt hantering

Expo har, utan resultat, sökt Henrik Vinge och Mikael Strömberg för att få svar på om det hänvisades till stadgarna och i så fall vilken stadga som åsyftas. Mikael Strömberg hänvisar till partiets pressavdelning och pressekreteraren Christian Krappedal skriver i ett mejl att mötet gått regelrätt till.

”Mötet antog en ordning där man endast tog ställning till fullständiga listor. Efter att flera hoppat av de alternativa förslagen till kommun- och regionsvalsedel återstod endast valberedningens förslag, som sedan prövades av mötet och antogs enhälligt”, skriver Krappedal till Expo.

Expo har tagit del av såväl dagordningen som mötesprotokollet. Där nämns ingenting om att ordningen om fullständiga listor antagits.

– Det blev en storm. Folk yrkade på ordet. Men Henrik Vinge och Strömberg bedyrade att det bara var att gilla läget – att stadgarna var kollade och bekräftade. Men man har fuskat och ljugit. Det finns inget sådant i stadgarna, säger Urban Emson. 

Olika syn om justering

Urban Emson och andra som närvarade och som Expo har varit i kontakt med, men som inte vill uttala sig offentligt, menar att flera personer frågat om möjligheten att justera listorna. Men att de ska ha fått svaret från ordföranden Mikael Strömberg att det inte gick att göra.

– Vi ville korrigera listan, men då angavs att en ny lista inte kan lämnas in under mötet, säger Emson.

Christian Krappedal menar att frågan om justering aldrig var aktuell. Enligt mötesprotokollet framkommer inte heller något om sådana yrkanden.

”Inga yrkanden lades fram för att justera de alternativa förslagen. Mot bakgrund av detta framstår det som märkligt om man i efterhand har synpunkter på mötets beslut”, menar Krappedal.

På frågan om kravet på ”fullständiga listor” var ett mötesbeslut, trots att det inte framkommer något sådant beslut i protokollet, skriver Krappedal:

”Det stämmer. Mötet antog ordningen om att endast ta ställning till fullständiga listor. I övrigt hänvisar jag till min tidigare kommentar. Vi har inget att tillägga utöver den.”

Uppfattningarna mellan deltagare går med andra ord helt isär. Urban Emson ser hela hanteringen kring kommunlistorna som stadgevidrigt.

– Jag yrkade på att valkonferensen skulle ogiltigförklaras, eftersom man ogiltigförklarat de alternativa listorna på felaktiga grunder, säger Emson till Expo.

Personutredning

Han har efter konferensen upprepande gånger skriftligen meddelat partistyrelsen och samtliga valkonferensdelegater om att han vill överklaga valkonferensen i sin helhet, men säger att han inte fått något svar på det. Istället har det startats ett personärende mot honom, som uppges inte vara kopplat till konferensen.

Under tiden utredningen pågår har Urban Emson stängts av från partiet, vilket innebär att han frånskiljs från all partiverksamhet och förlorar rätten att använda partiets e-post.

– Utredningen mot mig startar efter att jag kontaktat ledande personer i partiet om vad som skedde på valkonferensen. Jag ville ha svar på frågan var i stadgarna detta stod. Men jag får inget sådant svar av förklarliga skäl. Att inte ge något svar är också ett svar, säger Urban Emson.  

Personkonflikter och uteslutningar

I valet 2018 fick SD åtta mandat i Stockholms stads kommunfullmäktige. Av dessa är endast Linnea Vinge kvar. Den senaste förtroendevalda som fick lämna var partiets gruppledare Peter Wallmark, som i slutet av april fick beskedet att han uteslutits. Av dem som försvunnit så har totalt fem uteslutits.

Men det är inte bara i kommunfullmäktige som det är infekterat. Nyligen inleddes även en utredning mot regionfullmäktigeledamoten Christina Wallmark.

Konflikterna och uteslutningarna vittnar om en spricka i partiet och flera Expo varit i kontakt med menar att den blev djupare i samband med att Peter Wallmark i februari tidigare i år stängdes av. Fram till dess såg hans framtid i partiet ut att vara klar då han strax innan avstängningen blev erbjuden en plats på partiets riksdagslista.

Urban Emson delar den bilden.

– Det hänger ihop med hur Peter Wallmark blivit behandlad. Då blev det uppenbart att det fanns falanger. Det är också uppenbart att han blev politiskt lönnmördad. Han blir satt i isbox, med en tajming som gör att han inte kan bli valbar på listorna, säger han.

Falanger lokalt i SD-Stockholm

Några som Expo varit i kontakt med gör gällande att falangerna är kopplade till de som visar stöd för Linnea Vinge och de som fortfarande står på Peter Wallmarks sida.  Av vad som framkommit till Expo så rör det inte sig om politiska skiljelinjer, utan personliga och organisatoriska.

Det sista Peter Wallmark gör i stadshuset är att rikta kritik mot dem som tar över. Den 27 april skriver han på sin Facebook:

”Sista dagen på jobbet som gruppledare i stadshuset! Lite trist men ännu tristare att lämna över till personer som tar betalt men varken är på jobbet eller levererar. Men efter regn kommer solsken och jag kör vidare med nya projekt”.

Men Linnea Vinge känner inte alls igen bilden av att det skulle finnas en sådan uppdelning i partiet. 

– Nej, det är trams, säger hon.

”Ogrundad” kritik

Linnea Vinge säger till Expo att hon som mötesdeltagare i övrigt inte vill uttala sig om själva mötesordningen utan hänvisar till mötesordföranden och det svar som pressavdelningen gett.

Men den 5 maj skickar hon, i egenskap av tillförordnad distriktsordförande, ut ett internt mejl där hon menar att anklagelserna från ”en enskild person” riktat mot konferensen är ”ogrundade”. I övrigt har hon samma uppfattning som pressavdelningen om hur mötet gick till:

”Propositionsordningen som användes på valkonferensen antogs enhälligt. Inga alternativa yrkanden till detta framfördes och ingen mötesdeltagare reserverade sig mot beslutet. Frågan om valberedningens förslag till både kommun- och regionvalsedel prövades av mötet och antogs enhälligt. Inga reservationer inkom”, skriver hon.

Hon tillägger att hon förstår att vissa blev besvikna över att utgången inte blev som man hoppats och tillägger att: ”Men att försöka överklaga enhälligt fattade beslut faller på sin egen orimlighet.”

”Arrogans och bristande laganda”

Rörande de anklagelser som riktats mot mötet och mejlats ut bland partirepresentanter skriver Linnea Vinge:

”Det skulle bli för omfattande att bemöta allt, så jag väljer istället att kommentera det hela så här:

Det här distriktets utveckling har varit föremål för åratal av planering och förhandlingar mellan lokala, regionala och nationella företrädare för vårt parti. Enorma resurser har lagts ner för att komma dit vi är idag. Det har varit en del bakslag men alla som varit med några år ser att det sakta men säkert blir bättre och att vi bygger någonting här som kan hjälpa oss att vinna regeringsmakten.

Den som vill vara en del av det, ta ansvar och vara konstruktiv är mer än välkommen. Men att sätta åratal av arbete på spel genom bråk och haveri visar på en arrogans och bristande laganda.”

Valberedningens omstridda listor är nu inlämnade till valmyndigheten. Men frågan är om vi sett slutet på den här historien?

– Att kapa valkonferens i landets största kommun är minst sagt anmärkningsvärt. En konferens där bland annat vice partiledaren öppet står och ljuger är inte värdigt Sveriges tredje största parti. Så här får det inte gå till i ett parti som kallar sig demokratiskt, säger Urban Emson.