Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Siffror från SCB och Migrationsverket visade nyligen att den reform av den utomeuropeiska arbetskraftsinvandringen som Alliansen drev igenom tillsammans med Miljöpartiet 2008 inte fått önskad effekt. Syftet med reformen var att säkerställa kvalificerad arbetskraft på specialistområden där Sverige hade bristkompetens, men statistiken från Migrationsverket visade att få specialister har kommit till Sverige sedan ändringen. Istället har fler arbetstillstånd beviljats inom sektorer som bygg, städ och restaurang. Hela två tredjedelar av all arbetskraftsinvandring ledde till arbeten i yrken som kräver låg eller ingen utbildning. Av de beviljade arbetstillstånden har 65 procent gällt LO-yrken, sektorer där arbetslösheten i dag är stor. Dessutom har det i flera fall uppdagats att tillstånd getts till företag utan redovisad omsättning. I vissa fall hade företagen hunnit gå i konkurs redan innan tillstånden beviljades.

 tobias billstrom Migrationsminister Tobias Billström (M) sade sig vara nöjd med regeringens reform av den utomeuropeiska arbetskraftsinvandringen.

Trots problemen med reformen, och det faktum att den inte lett till efterfrågat resultat, sade sig migrationsminister Tobias Billström (M) i grunden vara nöjd med hur den fungerar. Han ville dock öppna för möjligheten att återkalla arbetstillstånd i de fall arbetsgivarna lockat hit invandrare på falska grunder.

- Det bör finnas en möjlighet att återkalla ett tillstånd, om löner eller försäkringsvillkor inte varit i linje med det erbjudande som man gav, säger han till Expo Idag och tillägger.

- Men, om grunden för arbetstagaren att vistas här faller, det vill säga att arbeta här, då faller också grunden för att vistas här. Ändå tycker jag att man måste pröva den här möjligheten med återkallelse.

Medan övriga riksdagspartier koncentrerade sig på migranternas utsatthet och oseriösa svenska arbetsgivare menade Sverigedemokraternas Mattias Karlsson att migranterna "utnyttjar systemet".

- Reformen har lett till att många som kommit hit har blivit utnyttjade på olika sätt, men också utnyttjat systemet genom att man köpt sig arbetstillstånd och sådana saker. Det kan i och för sig vara så att man tvingas betala, men också så att man utnyttjar systemet genom att mota sig in.

 ylva johansson Ylva Johansson (S) var kritisk till såväl regeringens reform som SD:s avsikter med debatten.

När reformen genomfördes 2008 slopades det gamla systemet där beviljandet av arbetstillstånd utgick från arbetsmarknadens behov. Resultatet blev vad organisationen OECD i en rapport kallat för västvärldens mest liberala system för arbetskraftsinvandring. Sverigedemokraterna menar att det var ett misstag att slopa behovsprövningen. Socialdemokraterna har också varit starkt kritiska till hur reformen fallit ut. I riksdagsdebatten avstod emellertid arbetsmarknadsutskottets vice ordförande, Ylva Johansson, att ge ett klart svar på frågan huruvida (S) vill återinföra behovsprövningen. Till Expo Idag säger hon nu att man inte vill återgå till den gamla lagen.

- Däremot vill vi skärpa det regelverk som finns, med vandelsprövning, sanktioner, kontroll mot Skatteverket och rättsligt bindande avtal. Dessa förslag har SD tidigare röstat nej till.

Ylva Johansson var en av SD:s starkaste kritiker i debatten.

- Debatten om arbetskraftsinvandrarna behövs, men Sverigedemokraterna har en helt annan agenda. De vill ju stänga Sveriges gränser. Det kommer ju aldrig att finnas det tillfälle då de tycker att det behöver komma hit fler människor från andra länder.

Ämnen i artikeln