Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I går redovisade Integrationsverkets José Alberto Diaz resultatet från Integrationsbarometern 2007 På DN-debatt. I artikeln presenterades en rad oroväckande siffror som gav eko i den övriga pressen. I kölvattnet av Sverigedemokraternas framgångar var det framför allt siffrorna som visade att var fjärde svensk kan tänka sig att rösta på ett invandrarfientligt parti som lyftes fram.

Men efter en närmare granskning av rapporten finns det anledning att ställa sig kritisk till den alarmism som präglar både artikeln på DN-debatt och den efterföljande rapporteringen om rapporten.

Rapporten ger en annan bild

José Alberto Diaz konstaterar till exempel att "De som bestämt uppger att de 'kan tänka sig att rösta på ett parti som vill inskränka invandrares rättigheter' blir signifikant fler. 7,3 procent svarar att de 'absolut' vill göra det, mot 5,7 i förra mätningen. De som 'kanske' vill göra det är 16 procent".

Visst är det en oroväckande utveckling. Men det bör i sammanhanget tilläggas att andelen personer som "absolut" kan tänka sig att rösta på ett invandrarfientligt parti var högre både 2002, 2003 och 2004. Dessutom visar rapporten att andelen personer som "kanske" eller "absolut" kan tänka sig att rösta på ett invandrarfientligt parti (23,6 procent) inte har varit så lågt sedan mätningarna startade 1999.

Vidare konstateras att:
"Tre av tio anser helt eller delvis att 'infödda svenskar bör komma före invandrare när det gäller jobb, bostäder och bidrag'. Han glömmer att säga att denna siffra var högre både 2003 och 2004.

Även siffrorna som anger islamofobi och antisemitism ligger på ungefär samma nivå som tidigare.

Sedan 2004 har andelen personer som tycker att "Judar har för stort inflytande i Sverige" legat på sju procent.

Inte heller andelen personer som till exempel helt eller delvis håller med om påståendet "Jag är mer misstänksam mot personer med muslimsk tro" har ökat nämnvärt. 2004 var det 42 procent av de tillfrågade som helt eller delvis höll med, 2005 var det 39 procent och 2006 var det 40 procent.

En viktig påminnelse

Givetvis är det viktigt att uppmärksamma och mäta vilket genomslag rasistiska och främlingsfientliga tankegångar har bland den svenska befolkningen. Integrationsverkets integrationsbarometer har också tjänat som en mycket värdefull indikator på just detta.

Självklart är det också viktigt att påpeka att det finns en rasism och en främlingsfientlighet bland den svenska befolkningen. Islamofobin är ett problem, antisemitismen sträcker sig långt utanför en liten krets av galna nazister och rasismen är ingen utdöd idé.

José Alberto Diaz skriver i sin presentation av rapporten att: "Integrationsbarometer 2007 redovisar färska siffror som tyder på en ny typ av attitydförändringar inom området rasism och främlingsfientlighet".

Men rapporten visar få fakta som stärker detta. Den bör snarare ses som en
en viktig påminnelse om att rasistiska och främlingsfientliga idéer finns starkt rotade i det svenska samhället.

Ämnen i artikeln