Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Jag känner att SDU står mer enade än någonsin, säger Gustav Kasselstrand.

I måndags publicerade SDU Syd ett öppet brev på SDU:s hemsida med skarp kritik mot ungdomsförbundets ledning som de kallade arrogant. Distriktet meddelade även att det kommer att ge Paula Bieler som utmanar Kasselstrand om ordförandeposten sitt stöd. Gustav Kasselstrand tar dock kritiken med ro.

– De har rätt att kritisera mig hur mycket de vill, sedan får vi se vem som blir ordförande i höst, säger han till Expo Idag.

Anklagas för slarv

Men SDU Syd kritiserade inte bara Gustav Kasselstrands ledarstil. De anklagar även förbundsstyrelsen för att ha sjabblat bort statliga bidrag.

"Detta ter sig extra märkligt då stora delar av förbundsstyrelsen och framförallt förbundsordförande Gustav Kasselstrand inte bara gjort samma allvarliga misstag en utan två gånger:" skriver Syd-distriktet.

Gustav Kasselstrand å sin sida hävdar att det inte stämmer. Han menar att han inte är ansvarig för att ungdomsförbundet fick avslag på sin ansökan om stöd från ungdomsstyrelsen 2010.

– Under mitt tillförordnade ledarskap sökte vi för året 2010 då Erik Almqvist ledde förbundet. Dessutom är avslaget något som kvarstår oavsett vem som är förbundsordförande, säger Kasselstrand.

När det gäller den senaste ansökan hävdar Kasselstrand att han delegerat ansvaret för den till en annan person.

– Vi fick besked om att ansökan avslogs på grund av att revisionsrapporten skulle ha varit bristfällig. Vi har skickat in en ny ansökan. Jag ser chanserna som goda att vi kommer få bidraget nu. Jag har upprättat ett avtal med en revisionsfirma, säger Kasselstrand.

Vill utöka internationellt samarbete

Expo Idag mötte Gustav Kasselstrand efter att han hade deltagit på seminarium om nationalism med det österrikiska partiet FPÖ:s ungdomsförbund. Kasselstrand hyllade partiet.

- Jag har tagit hit proffsen. Det är viktigt att visa att vi har kontakter med ledande nationalistiska och socialkonservativa partier, sa Kasselstrand på seminariet.

Kasselstrand beskrev även sin dröm om ett utökat europeiskt samarbete.

– I SDU har jag jobbat för att öka relationerna med andra nationalistiska partier i Europa. Vi är inte bara politiska kollegor utan vi är också vänner. Vi måste stärka vänskapsbanden med partier i Italien, Österrike och Belgien så att vi får en solid bas att stå på. Mitt mål är att öka samarbetet. De senaste decennierna har vi misslyckats med att bygga allianser. Allianser som andra partier har och som ger dem en europeisk plattform som gör dem starkare. Det är viktigt med en sådan för oss, sa Kasselstrand.

Åkesson skeptisk till samarbeten

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson manar dock till försiktighet när det gäller internationella kontakter.

 jimmie akesson Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.

- Jag är väldigt vaksam och väldigt försiktig när det kommer till den här typen av samarbeten. Jag tycker att man ska vara väldigt försiktig av den anledningen att man inte vet allting om organisationer eller ett parti från ett annat land och det är väldigt lätt att kopplas samman med sådant som man inte vill bli sammankopplad med. Om det är rätt eller fel spelar ingen roll, det är ändå en risk som man tar, säger Åkesson till Expo Idag.

Har du tagit upp detta med SDU?

– Jag ser ingen anledning att tala om för SDU vad de ska göra eller inte göra, det är inte mitt jobb. Om de vill ha ett utbyte med politiker i andra länder så är inte det så konstigt, det får man ha. Sedan tycker jag att man ska vara väldigt vaksam och det vet de säkert om och jag utgår ifrån att de är det, säger Åkesson.

Koppling till italiensk fascism

Chang Frick, ordförande för SDU Syd är dock kritisk till ungdomsförbundets samarbete med La Destra. Han säger att samarbetet inte har förankrats i förbundet och att det han läst om partiet gett honom "kalla kårar".

La Destra är ett italienskt parti som kopplats ihop med fascismen. På en demonstration som samlade omkring 25 000 deltagare i Rom i början av mars framträdde partiledaren Francesco Storace tillsammans med änkan till fascistikonen Giorgio Almirante. SDU har täta kontakter med La Destra. Kasselstrand har besökt partiet i Rom och han firade nationaldagen med La Destra-företrädaren Giuliano Moggi.

– Med den demonstrationen de hade i Rom visade La Destra tydligt sin ideologiska grund. De vecklade ut en stor banderoll med Mussolinis ansikte på. När den italienska nationalsången spelades gjorde de den romerska hälsningen, säger Anders Bergman, expert på den italienska extremhögern till Expo Idag.

Gustav Kasselstrand menar att demonstrationen i Rom inte är någon anledning till att ifrågasätta La Destra.

– Jag tog kontakt med La Destra efter demonstrationen. Då berättade vår kontakt i ungdomsförbundet att det var 25 000 personer där och det var en och annan som hade tagit med sig olämpliga banderoller. Det är ingenting La Destra står för, säger Kasselstrand.

Att den kände fascisten Giorgio Almirantes änka deltog med partiledaren på demonstrationen kommenterar även Kasselstrand.

- Om det är så att man inte kan ha ett samarbete med ett partis ungdomsförbund på grund av att moderpartiet håller en demonstration. Där änkan till en avliden politiker i Italien som var aktiv för några decennier sedan deltar så tycker jag att det är ganska besvärligt, säger han.

"Politiskt naiv"

Anders Bergman köper inte Kasselstrands förklaring om La Destra.

– Genom att bjuda upp Almirantes änka på scenen vill partiledningen markera att La Destra har sina politiska rötter i den italienska nyfascismen. Kasselstrand förfaller vara politiskt naiv. Han verkar vilja blunda inför det faktum att företrädare för partiet bjuder in kända personer med ett fascistiskt förflutet, säger han.

La Destra grundades 2007 av personer som bröt sig ur det nyfascistiska partiet Alleanza Nazionale. Konflikten uppstod efter att Alleanza Nazionales partiledare Gianfranco Fini rest till Israel för att be det judiska folket om ursäkt för fascismens brott.

– La Destras partiledare kritiserade Fini i hårda ordalag när han åkte till Israel för att göra avbön för fascismens brott mot det judiska folket. Framför allt var det Finis uttalande om att fascismen är en del av det absolut onda som upprörde Storace. Det var då han kom på idén att grunda ett nytt parti, säger Bergman.

Gustav Kasselstrand hävdar dock att det är en myt att Storace skulle ha fördömt Fini på grund av resan till Israel.

– Partiledaren har haft kontakter med Israel. Det finns en myt i media att han skulle tagit avstånd från Fini när han åkte till Israel. Att man skulle kleta någon antisemitism på dem är löjligt, säger han.

Bergman menar att Kasselstrands syn på La Destras historia är uppseendeväckande.

– Det är allvarligt, då är han en historierevisionist. Det är ett välkänt faktum att Storace blev upprörd över Finis resa. Det är också allvarligt att Kasselstrand förnekar de antisemitiska strömningarna i partiet. Kasselstrand väljer att bortse från de fascistiska symboler som är vanligt förekommande på La Destras demonstrationer och partimöten. Många av dessa symboler är också förknippade med Förintelsen. Till exempel det keltiska korset som är vanligt förekommande i partiet var en symbol som användes inom delar av SS, säger han.