Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverigedemokraterna valde i januari 1999 att stryka kravet om dödsstraff ur partiprogrammet. Trots det vill Joakim Larsson, som sitter som fullmäktigeledamot i Uppsala, att straffmetoden återinförs i Sverige.
– Det är oerhört beklagligt att någon fortfarande vill driva den här frågan politiskt. Vi trodde den kampen var vunnen i Sverige, säger Elisabeth Löfgren, pressekreterare vid Amnesty.

Som EU-stat är det inte möjligt att ha dödsstraff i sin lagstiftning. Även ansökarländer till EU som Turkiet var tvungna att avskaffa dödsstraffet för ansökan om medlemskap i EU.
– Dödsstraffet drabbar väldigt diskriminerande, det är oåterkalleligt och det finns inte en enda rättsstat i världen som inte riskerar att göra ett misstag. Att tala om att det är fel att begå våldsbrott genom att själv döda ger helt fel signaler från samhällets sida. Risken att oskyldiga avrättas måste tas med i beräkningen, säger Löfgren.

Motion till partiets kongress

Till Sverigedemokraternas partikongress i helgen, de så kallade landsdagarna, har Joakim Larsson lämnat in en motion om att partiet återigen borde införa dödsstraff vid grov brottslighet. Han pekar i motionen ut Engla-mördaren Anders Eklund och spionen Stig Bergling som exempel på fall där avrättning borde kunna utdömas i ett avskräckande syfte.
– Väldigt många personer som driver frågan om införandet av dödsstraff säger att det skulle ha en avskräckande effekt. Men det finna inga vetenskapliga bevis för att dödsstraffet avskräcker från brott. Texas, som står för en stor andel av dödsstraffen i USA, har samtidigt högre andel mord än stater som inte praktiserar dödsstraff. I Kanada till exempel så sjönk nivån av mord när dödsstraffet togs bort, säger Löfgren.

Opinion inom partiet för dödsstraff

I Sverigedemokraternas partiprogram sades det tidigare om dödsstraff:

"Särskilt grova brott skall i vissa fall kunna leda till dödsstraff. Detta straff skall dock utdömas restriktivt och med mycket höga krav på bevisning. Exempel på brott som bör kunna leda till dödsstraff är: oprovocerade mord, seriemord och högförräderi."

Men vid ett extra årsmöte januari 1999 ströks kravet ur partiprogrammet. Men stödet för att avrätta vissa fall av brottslingar har inte försvunnit inom partiet. Enligt en enkätundersökning som Aftonbladet gjorde bland förtroendevalda sverigedemokrater i februari i år, så var 33 procent för dödsstraff och 66 procent emot. Även företrädare, som partisekreterare Björn Söder, har tidigare förespråkat dödsstraff, men säger sig nu följa partilinjen.
– Självklart har människor rätt att föra fram sina synpunkter. Men en sådan har synpunkt är så oerhört långt ifrån den politiska verklighet vi har i Sverige. Jag hoppas att andra Sverigedemokrater, om man vill verka i ett demokratiskt sammanhang, tar avstånd från den här motionen, säger Elisabeth Löfgren

Sverigedemokraternas kriminalpolitiska utskott och partistyrelsen föreslår att landsdagarna ska avslå motionen. Expo har erbjudit Joakim Larsson att kommentera artikeln men han har valt att inte göra så.

Ämnen i artikeln