Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Nazismens historia berättas i stort sett alltid med männen i fokus. Sif Bokholm har en teori om varför: De svenska kvinnor som finns i denna mörka del av vår historia är knappast de framåtsträvande föregångskvinnor vi vill se som våra ideal. Men också dessa "förlorares" historia förtjänar att berättas, skriver Bokholm.
I otakt med tiden handlar om kvinnor som under 1900-talets första decennier ställt sig på barrikaderna för att strida för politiska ideal som få i dag vill kännas vid.
Det handlar om tre grupper – kvinnor som kämpade mot kvinnlig rösträtt, kvinnor som var antipacifister och krigshetsare och kvinnor som var nazister. Inte sällan hör samma kvinnor hemma i flera av grupperna. Bland dem finns friherrinnan Annie Åkerhielm, som blir en sorts röd tråd i berättelsen.

Att läsa om kvinnor som Hilma Hansegård, övertygad nazist, eller Lili Hamilton, aktiv i en organisation som hjälpte nazistledare att fly Tyskland, är fascinerande. Men här tecknas också en bredare bild av den tidens tongångar och stämningar.
Och att läsa dessa kvinnors uttalanden nästan hundra år senare ger perspektiv – de visar det svåra i förändring, vad som kan hända när tradition möter nydaning och de befängda farhågor som då kan uppstå (som till exempel att kvinnor inte skulle kunna tillföra politiken något – eller att lagstiftning mot våldsamma äkta män var fel väg att gå).
I otakt med tiden innehåller fakta som inte tidigare funnits samlade på detta sätt och fungerar utmärkt som ett slags uppslagsverk för den som söker information om dessa kvinnor. Men mest intressant är Bokholm när hon sammanfattar och väljer analysens form.

De flesta av de femton kvinnor som lyfts fram i kampen mot kvinnlig rösträtt arbetade till exempel själva utanför hemmet, sju var ogifta och samtliga i högsta grad politiskt aktiva. I sin politiska kamp bröt de själva tvärt mot den kvinnoroll de propagerade för. Delar som dessa hade Bokholm gärna fått utveckla ytterligare.