Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den tänkta satsningen aviserades i samband med att Sverigedemokraterna höll sitt 20-årsjubiléum i Stockholm för två veckor sedan. Men vad satsningen egentligen innebär kan Sverigedemokraterna inte ännu inte svara på.

– Vi har bestämt att det ske men inte hur och när det ska ske. Men det kan handla om större utskick eller eventuella anställningar i de berörda distrikten, säger Sverigedemokraternas presstalesman Jonas Åkerlund.

Framgångar i Skåne

Sverigedemokraternas har nått framgångar i Skåne de senaste valen. Framgångarna har dock uteblivit i storstadsregionerna Stockholm och Göteborg, vilket från partiets sida anses nödvändigt om det ska nå målet att komma in i riksdagen valet 2010.

Johan Rinderheim, distriktsordförande för SD-Stockholm, menar att orsakerna är flera till att Sverigedemokraterna inte lyckats i storstadsregionerna.

– Vi valde i valrörelsen 2002 att medvetet satsa på Skåne. I Skåne har förutsättningarna varit annorlunda än i Stockholm. Skåne har haft en rad lokala partier där de flesta numer har gått in i Sverigedemokraterna, säger Rinderheim.

Jonas Åkerlund säger att han tror att Skånes närhet till Danmark kan ha påverka valutgången.

– Sedan har vi nog inte varit tillräckligt bra i Stockholm och Göteborg, säger Jonas Åkerlund som nu vill ha en dialog med de två berörda distrikten.

Anti-moskékampanj i Göteborg

Enligt Mikael Jansson, tidigare partiledare och numer distriktsordförande för SD-Göteborg, är det Sverigedemokraternas riksstyrelse som ska staka ut riktlinjerna för hur satsningen ska gå till.

Men sedan en tid tillbaka har Sverigedemokraterna i Göteborg bedrivit en kampanj mot den planerade moskén som ska byggas vid Ramberget på Hisingen. Mikael Jansson anser att kampanjen kan ses som en del av satsningen i Göteborg.

– Vi kommer att öka aktiviteten successivt med sikte på de närmaste valen. Kampanjen mot moskén kan ses som en del av det. Kampanjen är dock ett initiativ från Göteborgsdistriktet, säger Mikael Jansson.

Ämnen i artikeln