Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Läraren arbetade på en skola i Skåne när det i början av förra året framkom att hon deltagit på ett möte med den våldsamma nazistorganisationen Nordiska motståndsrörelsen. På bilder från mötet ses läraren bära en t-shirt med loggan för ett högerextremt och antisemitiskt socialt nätverk – en nu nedlagd plattform där hon återkommande skrev kommentarer. Hon har senare även medverkat i den högerextrema podden Ingrid och Conrad.

Flera anmälningar gällande läraren lämnades in till Skolinspektionen som i sin utredning kommit fram till att läraren i olika sammanhang på nätet gjort uttalanden som strider mot värdegrunden som anges i skollagen och läroplanerna. Det handlar bland annat om att läraren uttryckt sig negativt om hennes egna elever och elever på skolan som har utländsk bakgrund.

Utredningen visar även att rektorn på skolan menar att det kan röra sig om ett sekretessbrott, då personal och elever på skolan förstått vilka elever läraren syftat på i sina uttalanden. Rektorn uppger även att uttalandena från läraren ledde till oro och rädsla bland flera elever på skolan.

Varnas av ansvarsnämnd

Skolinspektionen lämnade ärendet vidare till Lärarnas ansvarsnämnd som skriver i sitt beslut:

”Lärarnas ansvarsnämnd anser därför att A.A. genom de uttalanden som det här är fråga om, har agerat på ett sådant sätt att hon har visat sig mindre lämplig att bedriva undervisning och att hon därför ska meddelas en varning.”

Utöver det som framkommer i utredning så ger läraren även uttryck för vit makt-idéer och sprider förintelseförnekande idéer.

Läraren själv menar att hon i sin undervisning behandlar alla lika, att hon inte är ”övertygad nazist” eller medlem i Nordiska motståndsrörelsen. Hon hänvisar även till yttrandefriheten.  

Läraren sade, enligt Dagens Nyheter, upp sig från sin tjänst på skolan i april förra året. 

Beslutet av Lärarnas ansvarsnämnd kan överklagas till förvaltningsdomstol.