Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den 12 februari riktade Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) kritik mot att Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly i en enkät i listat Jinge.se som en av sina favoritbloggar. Enligt SKMA innehåller bloggen en rad antisemitiska inlägg. I kölvattnet av kritiken har det uppstått en debatt om vänsterpartiets förhållande till antisemitism. I en intervju med Expo konstaterar Lars Ohly att partiet borde ha tagit tydligare avstånd från antisemitism under den senaste tidens debatt. Samtidigt kan han inte säga att bloggens upphovsman Jan-Inge Flücht är antisemit.

Var har du för kommentarer till den kritiken som har varit?
– Det är olyckligt och det får vi väl delvis skylla oss själva för. Vi har trott att vi har varit tydliga, men man kan inte vara nog tydlig i avståndstagandet mot rasism och antisemitism. Därför har vi försökt att gå ut ännu tydligare, dels i dag i Expressen, dels genom Jenny Lindhahl Persson som skrivit i UNT (Upsala Nya Tidning). Det ska inte råda någon som helst tveksamhet om att antisemitismen är en form av rasism som alltid är vidrig och vedervärdig och som dessutom har historiska bakgrunder som gör att man borde avskräckas så fort den överhuvudtaget sticker upp sitt fula tryne.

Varför listade du Jinge.se som en av dina favoritbloggar?
– Därför att den oftast är en väldigt bra blogg. Hade jag sett några av de kommentarer eller gästskribenter som har skrivit direkt antisemitiska inlägg så hade jag naturligtvis inte gjort det. Jag hade samtidigt också påtalat för Jinge att det var helt oacceptabelt. Nu har vi gjort det i efterhand. Det var olyckligt för Jinges blogg har, när vi har kollat det, haft flera sådana inlägg. Visserligen har han tagit bort en hel del gästboksinlägg som har varit av antisemitisk karaktär men det har också legat kvar sådana kommentarer som är helt oacceptabla.

Varför missade du det då?
– Jag har ju inte läst alla blogginlägg och jag gör ju inte det på någon blogg. Så ofta är jag inte ute i bloggvärlden. Det gör jag inte heller på Ali Esbatis, Helle Kleins eller någon annan av de bloggar jag nämnde som mina favoritbloggar. Och då kan det ju naturligt vara så att det slinker genom en del som man inte har sett eller läst.

Nu när ni har tittat på den här så har ni ändå kommit fram till att den innehåller vad man skulle kunna kalla för antisemitiskt material?
– Ja, definitivt. Sådant som, även om det kanske inte är öppet antisemitiskt, är skrivet i en antisemitisk ton. Satt i ett sammanhang blir det rent vedervärdigt därför att det är ett sätt att knyta samman staten Israels olika förbrytelse och brottsligheter med den judiska befolkningen och det är en argumentation som jag menar till varje pris måste undvikas för att den är rent rasistisk.

Det finns ju de som menar att just den kopplingen har gjorts mer och mer under protesterna som har varit mot kriget i Gaza. Håller du med om det?
– Ja, det har funnits inslag och vi har varit väldigt noga med att varje gång vi har varit med så tydligt vi bara kunnat markera mot allt sådant. Det gäller även mindre, kanske inte direkt antisemitiska, men mindre lämpliga uttryck som att bränna flaggor och annat som jag också anser är felaktigt.

Varför tog det så lång tid för er att reagera? SKMA:s artikel skrevs ju den 12 februari och det har ju tagit en viss tid innan ni nu går och förklarar vad ni tycker och tänker om detta.
– Dels beror det på vad jag sa först. Att vi kanske trodde det var ju självklart att vi tar avstånd från antisemitism, det kan väl ingen ifrågasätta. Det är ett fel av oss för man kan aldrig vara nog tydlig. Så fort det uppstår ett sådant här rykte måste man klippa till direkt och det gjorde vi inte och det var vårt fel.
– Men så var det också att Jenny Lindahl Persson försökte få ut uppgifter från SKMA om vilka artiklar det var som de hade hänvisat till på den här bloggen. Det mesta av det material som de hänvisade till var borttaget när Jenny tittade till Jinges blogg. Vi ville ju inte såga Jinge innan vi visste att det stämde, så att säga.

Hur ser ni på det faktum att Jan-Inge Flücht som driver Jinge.se också är medlem i Vänsterpartiet?
– Han är inte antisemit, det vore fel att påstå. Av det han har skrivit kan jag inte utläsa att han har antisemitiska uppfattningar. Däremot har han visat ett synnerligen dåligt omdöme som har låtit en del inlägg ligga kvar. De flesta av de inläggen, jag tror nästan alla, har inte varit författade av honom själv utan det har varit dels gästboksinlägg och dels gästskribenter. Lasse Wilhelmsson är den som har varit värst av gästskribenterna. Det är illa nog. Men om du frågar om det föranleder någon åtgärd mot hans medlemskap så gör det inte det.
– Om man han däremot uttryckte antisemitiska åsikter då skulle vi inte dra oss för det. Vi har gjort det förr. Vi har uteslutit rasister och sådana som har uttryckt främlingsfientliga åsikter vid ett flertal tillfällen. Det gäller naturligtvis även antisemitism. Det är lika oacceptabelt i vänsterpartiet som all annan rasism.

Om jag tar ett citat som Jinge har skrivit själv: "Personligen tycker jag mig se tendenser till att världsopinionen har börjat få nog nu när Förintelsens offer alltmer ter sig som förövare." Är inte det just att ha svårigheter att dra gränsen mellan Israelkritik och antisemitism, när man anklagar hela det judiska folket för att vara förövare i Israel-Palestinakonflikten?
– Det är ett sätt att generalisera som är oacceptabelt.

Men är det okej för en medlem i vänsterpartiet att uttrycka den typen av…?
– Ja, jag skulle ha svårt att hitta några stadgar som skulle innebära att en sådan formulering skulle innebära att man förlorar sitt medlemskap. Däremot är det ett dåligt omdöme att använda den typen av formuleringar.

Vad är skillnaden mellan dåligt omdöme och antisemitism?
– Jo, det tycker jag är skillnad. Om man uttrycker direkt antisemitiska uppfattningar, rent rasistiska uppfattningar, då är det självklart svårt att försvara att man är medlem i ett parti som så tydligt tar avstånd från all rasism och främlingsfientlighet. Men om man använder slarviga formuleringar som kan tolkas på till exempel det sätt den här kan tolkas, som att han skuldbelägger judiska människor över hela världen för det brott som Israel begår, så menar jag att det är mer av slaget sällsynt dåligt omdöme än det är av slaget rejäl antisemitism eller rasism.

Hur många gånger kan man göra sig skyldig till dåligt omdöme innan man går över gränsen?
– Det är en tolkningsfråga. För det finns ju inget facit i förhand på vad som föranleder uteslutning, det finns bara i efterhand. Om någon anmäls för att någon annan anser att man inte längre uppfyller kraven för medlemskap då prövas ju det, det görs en utredning. Till slut är det partistyrelsen som fattar beslut. Nu har inte någon anmält Jinge vad jag vet. Skulle det göras så skulle vi självklart göra en noggrann utredning både om vad han tycker och vad han har sagt och sedan förelägga ett beslutsförslag till partistyrelsen. Men det har inte gjorts någon sådan utredning.

Ämnen i artikeln