Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Mark Basseley Nakoula, som tidigare hette Nakoula Basseley Nakoula, har pekats ut som en av huvudmännen bakom den antimuslimska filmen Innocence of Muslims. Bassley Nakoula döms inte för att han har legat bakom filmen utan för att han har brutit mot en villkorlig dom. 2010 fängslades Basseley Nakoula i 21 månader för bank- och checkbedrägerier. Han hade med falskt namn skapat 60 olika konton. Basseley Nakoula släpptes villkorligt efter den avtjänade tiden. Den villkorliga domen innebar att Basseley Nakoula inte fick använda sig av datorer eller internet på fem år. Den innebar även att han inte fick använda sig av något annat namn än sitt eget utan sin övervakares skriftliga tillstånd.

Trots förbuden använde sig Basseley Nakoula av ett falskt namn när han promotade Innocence of Muslims. Han utgav sig för att vara en amerikansk israel vid namn Sam Bacile. Det var även det namnet han använde sig av när han presenterade sig för de skådespelare som medverkade i filmen. Efter att filmen uppmärksammades har skådespelare gått ut i medier och sagt att de inte var medvetna om att filmen var antimuslimsk. I samband med att Mark Basseley Nakoula lade upp Innocence of muslims bröt han även mot sitt internet-och datorförbud.

I filmen utmålas profeten Muhammed som blodtörstig, homosexuell och pedofil. Filmen har kopplats till radikala kristna fundamentalister i USA och den antimuslimska counterjihad-rörelsen. I omvärlden möttes Innocence of muslims av våldsamma reaktioner. Den 11 september attackerades det amerikanska konsulatet i Libyen och en ambassadör dödades. Terrororganisationen Ansar al-sharia har pekats ut som ansvarig för attacken. Samtidigt brött stora demonstrationer ut i Egypten, där bland annat den amerikanska ambassaden ockuperades. I flera länder hölls fredliga demonstrationer och filmen fördömdes av ledande politiker, bland dem USA:s president Barack Obama.

Ämnen i artikeln