Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Enligt rapportern har rasism och hatpropaganda i det offentliga samtalet ökat i flera europeiska länder, vilket bidragit till att ytterligare marginalisera personer som redan befinner sig i samhällets utkanter på grund av fattigdom eller diskriminering. Romerna anges vara en särskilt utsatt grupp. Intoleransen mot romer anses dessutom i många länder vara en tolererad form av rasism som delas av många.

Problemen för romerna är ofta kopplade till boende, skola och arbete. Men de utsätts även för politiskt våld. I till exempel Bulgarien har högerextrema grupper attackerat romer. Även i Ungern fortsatte våldsamheter mot romer. I Ungern har dessutom det antiromska partiet Jobbik fått parlamentarisk representation.

Även mot homosexuella finns det ett utbrett klimat av intolerans i Europa och Centralasien. Länder som Turkiet, Italien och Litauen pekas bland annat ut. I Litauen har det införts lagar som syftar till att undertrycka offentliga diskussioner om hbt-identitet. I Ryssland, Moldavien och Vitryssland förhindrades prideparader från att genomföras.

Homosexuella i Afrika utsätts också för trakasserier. I Kamerun åtalades och misshandlades personer som misstänktes för samkönat sex. Två personer dömdes i Malawi till 14 års straffarbete för "grov oanständighet" och "onaturliga handlingar". I Unganda publicerade tidning Rolling Stone en artikel med namn och bilder på påstått homosexuella personer tillsammans med uppmaningar till våld.

Ämnen i artikeln