Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Regeringen föreslår att Brottsförebyggande rådet, Brå, ska få tio miljoner mer i sin budget för 2008 jämfört med tidigare år. Pengarna ska bland annat gå till arbetet med hatbrottsstatistiken som Brå tog över från Säpo 2006.

Merparten av Brå:s finansiering kommer från statliga anslag. Budgeten för 2008 är satt till drygt 60 miljoner kronor.