Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

- Sverigedemokraternas väljare har ofta lågt politikerförtroende och är skeptiska till medmänniskor, säger Joachim Timander opinionsanalytiker på Forskningsgruppen för samhälle- och informationsstudier, FSI, som tagit fram rapporten.

Rapporten visar att Sverigedemokraterna, SD, har störst stöd bland manliga arbetarväljare som bor på landsbygden. Personer med låg utbildning och inkomst är mer positiva till partiet än andra.

Många negativa till partiet
Sverigedemokraterna har i antal röster tydligt ökad sitt stöd sedan partiet först ställde upp i val 1988. Samtidigt visar FSI:s resultat att de allra flesta tillfrågade är negativt inställda till partiet. Mellan perioden 2002 och 2007 uppger mellan 65 och 75 procent att de är negativa till SD medan mellan fyra och åtta procent uppger att de är positiva. Bäst resultat hade partiet i anslutning till valet 2006 då åtta procent var positiva, men sedan dess har den siffran minskat till fem procent.

- Det är allmänt mönster. Under valår så är man mer positiv till partierna än under mellanvalår och det hänger samman med exponeringen. Egentligen är de här sjunkande siffrorna underskattade, skulle partiet exponeras så skulle det attrahera fler personer, säger Joachim Timander.

Mellan 65 till 89 procent av riksdagspartiernas väljare är negativa till SD, men förutom miljöpartiet så finns det även inom dessa partier en väljarkår som är positiv. Bland moderata väljare uppger tio procent att de är positiva till partiet, bland folkpartister sju, kristdemokrater fem, socialdemokrater fyra, centern och vänsterpartiet två.

Joachim Timander menar att det finns flera förklaringar till att det ser ut på det här sättet. Dels profilerar sig SD i både ett höger- och vänsterfrågor. Samtidigt är moderaterna inte lika högerorienterade som tidigare och därmed inte lika kopplade till de välbeställda i samhället. Men även bland traditionella moderatväljare finns det de som har en klar uppfattning om integration och invandring, menar Timander.

- Men de ser sannolikt inte Sverigedemokraterna som ett parti att rösta på, men man tycker att det finns något som är positivt med partiet i just de här frågorna, säger han.

Potentiella väljare
Sverigedemokraterna är enligt FSI framgångsrika i att suga upp potentiella väljare. 37 procent av Sverigedemokraternas potentiella väljarkår röstade i valet på partiet. Endast socialdemokraterna och moderaterna var mer framgångsrika, 74 respektive 64 procent.

- Invandringsfrågan som Sverigedenokraterna främst förknippas med är så värdeladdad så att det räcker för att vissa ska rösta på partiet. Den här frågan är för många den viktigaste och när ett parti går exklusivt ut med den här frågan, så kommer de här personerna att rösta på partiet, säger Timander

Timander tror att Sverigedemokraterna med stor sannolikhet kommer gå framåt i nästa väl.

- Sammantaget, sett på medlemsantalet, valframgångarna och därmed den ökade organisation och förbättrade ekonomin, gör att Sverigedemokraterna sannolikt kommer att ha ännu större framgångar i nästa val. De har större möjlighet att nå ut med sitt budskap och det är ofta kopplat till större framgångar, säger han.

Timander påpekar dock att det kan dyka upp debatt eller information kring partiet som är så negativ att de påverkar väljarkåren.

FSI, har sedan 2002 analyserat väljares uppfattning om Sverigedemokraterna. Frågorna ingår i en enkät, som även innehåller andra frågor. FSI skickar ut 300 till 400 formulär varje vecka för att på så sätt kunna se på förändringar. Frågorna skickas slumpmässigt till personer mellan 18 till 79 år.

Ämnen i artikeln