Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverige är idag en av världens ledande producenter av rasistrock. Av världens drygt 250 kända vit makt-band finns 50-talet i Sverige.

Exakt hur många som lyssnar på vit makt-musik går inte att säga, men det finns några hållpunkter. Tidningen Nordland har som mest tryckts i 15 000 exemplar. Vit makt-skivor pressas vanligen mellan 1 000 och 2 000 exemplar. Bandet Midgårds Söner har sålt en skiva i 7 000 exemplar. Ultima Thule, det välkändaste vikingarockbandet, sålde över 150 000 skivor 1993.

De som försvarar vit makt-musiken beskriver den ofta som en »ofarlig ungdomsprotest«, och jämför med progg-musiken på 1970-talet. Ytligt sett tycks det finnas gemensamma drag. Även proggen levde i skuggan av det etablerade samhället och hade egna producenter, distributörer, band, konsertbokare, och tidningar. Även proggen ville förändra samhället. Skillnaden är ändå himmelsvid. Proggen var en musikrörelse som blandade satir och uppkäftig ungdomsrevolt med naiva politiska idéer och förmaningar. För all del; där fanns även en hel del flum och en även en del våldsromantik. Vit makt-musiken handlar om hat, våld och rasism. Den handlar om att bedriva terrorism och skjuta judar, invandrare och »rasförrädare«.

Däremot råder ingen tvekan om att vit makt-musikrörelsen, precis som proggen på 1970-talet, kommer att sätta sin prägel på den uppväxande generationen. Det kommer att påverka samhällsklimatet i framtiden.

Vit makt-musiken handlar om att tjäna pengar på att odla hat och, hittills, ostraffat bedriva hets mot folkgrupp. Det var först sedan Svenska kommittén mot antisemitism anmält ett stort antal skivor som en förundersökning överhuvudtaget inleddes, och nu också resulterat i att jk dragit några av de viktigaste distributörerna av vit makt-musik inför rätta. Myndigheterna har börjat reagera, om än sent.

För att naziströrelsen skall kunna växa och attrahera ungdomar krävs att den kan spridas och arrangera konserter. Konserterna är särskilt viktiga eftersom det är där som rörelsen kan bekräfta sin enighet och styrka. Deltagarna stärker sin självuppfattning som rasister, extremnationalister och nazister. Konserterna stärker en identitet som deltagarna inte kunnat erhålla av det omgivande samhället.

Det är därför viktigt att många kommuner och uthyrare av lokaler har fattat principbeslut att inte hyra ut till nazistiska och rasistiska organisationer.

Om naziströrelsen skall kunna hejdas är det nödvändigt att samhället agerar principfast och konsekvent. Vit makt-musiken har även en inre fiende; kommersialisering och politisk utslätning. En kombination av dessa kan fälla vit makt-rörelsen.

© Expo 1996
(Expo nr 6-1996)

Ämnen i artikeln