Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Fakta diskriminering

 • Andel som känt sig diskriminerade det senaste året, i procent:

  Genomsnitt för samtliga 28 länder 47

 • De fem bästa:

 • Nederländerna 30
 • Danmark 31
 • Luxemburg 33
 • Sverige 35
 • Belgien 35
 • De fem sämsta:

 • Litauen 61
 • Kroatien 60
 • Polen 57
 • Cypern 56
 • Italien 54

  Källa: FRA

Undersökningen av EU:s organ för grundläggande mänskliga rättigheter, FRA, är den mest omfattande som någonsin gjorts i Europa. 93 000 homo- bi- eller transsexuella från samtliga 27 EU-stater samt Kroatien har deltagit i undersökningen, som gjordes över Internet.

Resultaten är på många vis skrämmande. Nära hälften av deltagarna säger att de känt sig trakasserade eller diskriminerade på grund av sin läggning. Var femte uppger att de diskriminerats när de sökt jobb.

Hela 26 procent säger sig ha utsatts för våld eller hot om våld de senaste fem åren. För enbart transsexuella är siffran ännu högre – 35 procent. Undersökningen visar också att få anmäler brotten på grund av misstro mot polisen.

– Alla bör våga vara sig själva hemma, på jobbet, i skolan och i det offentliga livet, men det är tydligt att hbt-personer ofta inte gör det. Resultaten av FRA:s undersökning visar att rädsla, isolering och diskriminering är vardagsmat för hbt-personer i Europa, säger FRA:s direktör Morten Kjaerum i ett pressmeddelande.
Kjaerum uppmanar nu EU:s länder att ta ett gemensamt grepp för att få bukt med problemen och hatet mot HBT-personer.

Transsexuella är genomgående en särskilt utsatt grupp, liksom unga. Över 80 procent av de tillfrågade i alla EU-länder har upplevt att HBT-elever utsatts för mobbing i skolan.

I en jämförelse mellan de 28 länderna är andelen som känt sig diskriminerade det senaste året lägst i Nederländerna (30 procent) och högst i Litauen (61 procent). Genomsnittet för alla länder låg på 47 procent.

Sverige placerar sig relativt bra på listan; här har 35 procent uppgett att de känt sig diskriminerade det senaste året. Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL säger att resultaten är intressanta då det tidigare inte gjorts liknande undersökningar.

– Man har inte mätt hur människor upplever de här sakerna tidigare. Undersökningens stora urval gör också att det inte går att vifta bort resultatet. Det är ju välkänt för oss att diskrimineringen finns. Bland annat vet vi att förtroendet för rättsväsendet är lågt, även i Sverige.