Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var den 15 februari 2001 som Miljö- och byggnadsnämnden i Töreboda kommun beslutade om omedelbart omhändertagande av 334 mjölkkor på Riegers gård Sveneby Säteri utanför Töreboda. Enligt den veterinär som undersökte djuren på gården var de i ”extremt dålig kondition”. Efter långvarig vanvård var korna uttorkade, apatiska och smutsiga. I några fall var djuren i ett sådant skick att veterinären bedömde det som nödvändigt att avliva dem.

I februari förra året åtalades Rieger för vanvård av djur, men friades efter att tingsrätten bedömt att tysken inte haft för uppsåt att skada djuren. Men hovrätten valde idag alltså att gå emot tingsrättens beslut, eftersom vanvården varit av sådan omfattning och att Rieger trots upprepade påstötningar inte åtgärdat bristerna i djurhanteringen.

Omstridd gård
Sveneby Säteri köptes 1995 av Jürgen Rieger för drygt tio miljoner kronor i syfte att bedriva ”ekologiskt jordbruk och rasmässig djurhantering”. Gården har varit föremål för upprepade påpekanden och åtgärder från myndigheternas håll sedan april 1996. Rieger har hela tiden hävdat att de brister som funnits på Sveneby Säteri förstorats upp av kommunen för att få iväg honom från gården. Han har bland annat kallat årets rättsprocess för en politisk konspiration.

Miljonären Jürgen Rieger är en frontfigur inom den tyska högerextremismen. Han är sedan tidigare dömd för en rad olika brott, senast i maj 2005 efter att han hotat en tysk pressfotograf till livet. Han har gjort sig känd för att tillhandahålla mötesplatser för nazister, vara med och arrangera den årliga Rudolf Hess- marschen och för att ha försvarat den kanadensiska förintelseförnekaren Ernst Zündel i rätten. För två år sedan uppmärksammades Riegers försök att starta en ”arisk” befruktningsklinik stort i tyska medier.

Efter att Rieger tog över Sveneby säteri har gården blivit ökänd som nazisttillhåll. I november 2003 kunde Expo avslöja att flera av ledarna för Svenska Motståndsrörelsen flyttat till godset, vilket resulterat i att nazistorganisationens aktiviteter ökade markant i kommunerna runt Skövde.