Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Nordiska motståndsrörelsen, NMR, införskaffade 2019 lokalen på en exekutiv auktion via en person som själv ska ha uppgett att han agerat bulvan. Bulvanen överlät sedan med ett gåvobrev lokalen vidare till en i dag 42-årig man. Både bulvanen och 42-åringen var vid tidpunkten kopplade till NMR. 

Lokalen ligger i en fastighet i Grängesberg. Enligt uppgifter till bostadsrättföreningen var NMR:s tanke att det skulle bli en samlingslokal för organisationen, något bostadsrättföreningen menar står i strid med lokalens ändamål.

I början av 2020 inkom 42-åringen med en ansökan om medlemskap i bostadsrättsföreningen. Ansökan nekades och därmed också rätten att använda lokalen.

Bostadsrättsföreningen menar att bulvanen efter det genom ett gåvobrev gett lokalen till föreningen.

Frågan om vem som ska ha rätt till lokalen hamnade till slut i Hyres- och arrendenämnden i Västerås.

Nämnden menar att överlåtelsen mellan bulvanen och 42-åringen inte uppfyllt nödvändiga krav, som att pris och värde ska framgå. Nämnden meddelade den 17 mars i sitt beslut att 42-åringen därmed inte kan beviljas medlemskap i bostadsföreningen då medlemskapet skulle grunda sig på ett ”ogiltigt förvärv”. Därmed förlorar 42-åringen och således NMR rätten till lokalen.

Nämndens beslut kan överklagas.