Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen kandiderade till såväl riksdag som några utvalda orter. Det handlade om valet till fullmäktige i Boden, Kungälv och Ludvika samt landstingen i de tre regionerna. Valrörelsen har varit intensiv och i många fall har den kantats av tumult och våld.

Under innevarande mandatperiod har NMR suttit på några kommunala mandat – stolar de fått efter att deras representanter skrivits in på Sverigedemokraternas valsedlar. Det har varit en viktig plattform för nazisterna, som de flitigt har rapporterat om. Framför allt gäller det Ludvika, där Pär Öberg, chef för organisationens parlamentariska gren, varit aktiv på kommunfullmäktigemötena.

Högt tonläge

Inför valet var tonläget högt från nazisterna. Det talades om ett, kanske två mandat i Ludvika. Resultatet från valnatten visar dock att den förhoppningen grusats. Totalt samlade partiet 215 röster, 1,3 procent av rösterna.

I Boden och Kungälv har inte NMR:s resultat redovisats separat utan hamnat under kategorin övriga. I Kungälv har ”övriga partier” vunnit 0,6 procent av rösterna och då är det oklart hur stor andel som gått till NMR. Det står med andra ord klart att partiet här inte vinner något mandat, trots att det pratat om att ett mandat var möjligt.

I Boden är gruppen övriga stor. Det handlar om totalt 12,4 procent. Bakom den siffran döljer sig ett antal mandat. Men lite talar för att det är röster som tillfallit NMR. Med stor sannolikhet är det nystartade Bodenpartiet som vunnit ett antal mandat.

Vad händer nu?

Frågan är vad valutgången får för betydelse för organisationen. I valet 2014 var det Svenskarnas parti, SvP, som storsatsade och fick sina aktivister att ägna mer eller mindre all sin vakna, lediga tid åt partiet. När resultatet blev långt från vad ledningen hade kalkylerat med gick luften ur och strax därpå lades partiet ned.

Nordiska motståndsrörelsen har en stabilare organisation än SvP men likväl lär den interna diskussionen nu ta fart. Är parlamentarismen den rätta vägen? Har det lagts ned för mycket resurser, ekonomiska och personella, på en valrörelse som inte gav det de trodde?

NMR är i grunden är revolutionär organisation med stor våldspotential. Det magra valresultatet tillsammans med att flera av de etablerade partierna har öppnat upp dörren för ett förbud av organisationen gör att vi fortsättningsvis noggrant måste följa deras utveckling.