Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det som gjort rättegången unik är frågan om huruvida det går att fälla flera personer för ett samlat agerande som skulle kunna utgöra hets mot folkgrupp. Åklagaren har argumenterat för att nazistiska Nordiska motståndsrörelsens kläder, symboler, fanor, sköldar och tal under demonstrationen sammantaget utgör hets mot folkgrupp. Tingsrätten valde att gå på försvarets linje och samtliga femton åtalade frias.

Tingsrätten delar i stora delar det som åklagaren påstår ha skett på platsen för demonstrationen. Men går å andra sidan emot åklagaren på i stort sett varje punkt gällande hets mot folkgrupp.

Det anses inte bevisat att NMR:s symbol tyrrunan är så starkt förknippad med nazismen under 1930- och 40-talen och idéer om rasöverlägsenhet att den i sig är att bedöma som hets mot folkgrupp. Tingsrätten följder där en tidigare bedömning av Hovrätten för nedre Norrland.

Oklart vem som ropade

Tingsrätten konstaterar att mer än en person ropat "hell seger" - en försvenskning av sieg heil - vilket kan bedömas som hets mot folkgrupp, men det är inte utrett vem som ropat. Situationen på platsen har inte varit sådan att en tilltalad som inte själv ropat ändå ska dömas för delaktighet i vad andra gjort.

Rätten gör också bedömningen att nazisternas sammanhängande agerande på platsen, inte tydligt går att förknippa med nazistiska rörelser under 1930- och 40-talen. Tingsrätten menar dels att NMR-aktivisterna inte burit uniformsliknande kläder som liknar kläder som nazister bar under 1930- och 40-talen. Och dels att demonstrationens paroll inte är "ägnad att uppfattas som pronazistisk".

Bland de som frias finns personer från organisationens högsta ledning. Det handlar bland annat om Pär Öberg och Fredrik Vejdeland som ingår i riksledningen, samt Pär Sjögren - lokal ledare för organisationen i Dalarna och Värmland.

Kammaråklagare Jonas Martinsson säger till TT att han förstår domstolens resonemang, men delar inte tingsrättens bedömning.

— Med stor sannolikhet kommer jag att överklaga domen.

Fem fälls för våldsamt upplopp

Den andra delen av åtalet handlade om våldsamt upplopp. Där fälls fem aktivister. En döms till fängelse i två månader eftersom han tidigare har dömts för bland annat våldsamt upplopp och misshandel. Övriga fyra får villkorliga domar med 75 timmars samhällstjänst.

Den 30 september 2017 demonstrerade NMR i centrala Göteborg. Samtidigt pågick flera andra evenemang i staden, bland annat Bokmässan.

Bråk mellan aktivister från Nordiska motståndsrörelsen och polis under demonstration i september 2017, Göteborg.
Tumult när nazister försökte bryta igenom polisens avspärrningar. Foto: David Lagerlöf/Expo

Den väg polisen till slut gav dem var NMR inte nöjda med. Istället försökte NMR-aktivister bryta genom polisens barriär och svänga av från den anvisade vägen. I samband med det uppstod tumult och nazisterna försökte forcera polislinjen med sina sköldar trots att de blev beordrade att fortsätta på den angivna färdvägen. Vid tillfället greps 23 personer.

Sedan tidigare har fem aktivister från Nordiska motståndsrörelsen dömts för sin inblandning i oroligheterna kring demonstrationen. I samtliga fall harv det rört sig om ohörsamhet mot ordningsmakten och i samtliga fall blev straffet dagsböter. En av de dömde var Simon Engelin, som i ansökan stod som arrangör för demonstrationen.

Dömdes efter prideparaden i Falun

Den 18 september föll även domen mot nio aktivister som åtalats vid Falu tingsrätt. Samtliga dömdes för brott begångna i anslutning till Nordiska motståndsrörelsens verksamhet. Sju av aktivisterna dömdes för bland annat ohörsamhet mot ordningsmakten efter att de försökt hindra Prideparaden i Falun den 23 september 2017. En av de dömda var Pär Sjögren.

Samtidigt står tio andra åtalade för hets mot folkgrupp i ett annat mål, bland annat ledaren för NMR, Simon Lindberg. De är misstänkta för att på en samling efter en förstamajdemonstration i Falun 2017 gjort sig skyldiga till hets mot folkgrupp efter att de gjort en så kallad Hitlerhälsning. Händelsen filmandes av norsk tv och sändes i en dokumentär.