Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Flera i Nordiska motståndsrörelsens ledning är bosatta i Ludvika kommun. Förra mandatperioden hade nazistorganisationen en representant i kommunfullmäktige. Ledaren för organisationens parlamentariska gren, Pär Öberg, hade kuppat in sig på ett SD-mandat.

Nazistorganisationens etablering i Ludvika har skapat otrygghet. Lokalpolitiker har vittnat om trakasserier kopplat till Nordiska motståndrörelelsen. År 2012 stormade nazistorganistionen ett antirasistisk möte i kommunen och misshandlade den nuvarande riksdagsledamoten Daniel Riazat (V).

Tidigare i år höll Nordiska motståndsrörelsen en förstamaj-demonstration i samhället. Expo har genom sina årsrapporter över aktiviteterna i vit makt-miljön visat att NMR de senaste åren kraftigt ökat sin aktivitetsnivå i kommunen. År 2018 noterades 180 aktiviter, att jämföra med 59 aktiviter år 2016.

I siffrorna ingår allt från demonstrationer till föredrag, men också ”kampförberedande verksamhet” som ofta innebär att träna upp sina aktivister för gatustrid.

För Nordiska motståndsrörelsen är kampsportsträningen en central del i att förbereda sig för vad de kallar för ”raskriget” och det ställs krav på organisationens aktivister att delta i fysiska övningar. En rad aktivister i Nordiska motståndsrörelsen är dessutom dömda för olika former av våldsbrott.

Tränar i kommunens lokal

Nu kan Expo avslöja att NMR sedan åtminstone 3 november 2018 har använt sig av en kommunal gymnastiskal för att träna upp sina aktivister. Lokalen tillhör en grundskola med barn från förskoleåldern fram till årskurs 6.

Det är en framträdande 48-årig aktivist i Nordiska motsåndsrörelsen som stått för bokningarna och till kommunen har han uppgett att han vill bedriva ”självförsvarsträning” och ”boxning” i gymnastiksalen.

På Nordiska motståndsrörelsen egen hemsida, genom deras egna så kallade ”kamprapporter", framgår det att aktivister regelbundet några timmar efter att skoldagen avslutats sluter upp i gymnastisksalen.

Salen har använts minst ett 30-tal gånger. Senast för ett par veckor sedan.

NMR gör aktivisttester i kommunal lokal i Ludvika
Här testar Nordiska motståndsrörelserna sina aktivisters fysik i den kommunala gymnastiksalen. Skärmdump.

Kommunen känner till aktiviteterna

När Expo når kommunens ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Andreas Strandberg (M), uppger han att Expos uppgifter inte är nya för kommunen. Han varit medveten om träningspassen i åtminstone tre månader.

- Vi har stött och blött det här ganska länge. Jag har varit i kontakt med samordnaren mot våldsbejakande extremism i Ludvika och har även de senaste månaderna haft kontakt med säkerhetschefen, respektive säkerhetsamordnaren.

Strandberg säger att de har tittat på hur andra kommuner hanterat Nordiska motståndsrörelsen när de använt sig av kommunala lokaler. Bland annat Nacka kommun. I januari i år avslöjade Expo att aktivister i Nordiska motståndsrörelsen använde en av Nacka kommuns lokaler för kampsportsträning.

Avslöjandet ledde till skarp kritik och Nacka kommun stoppade till slut uthyrningen och inledde en intern utredning.

- Nacka var ett lite annorlunda fall eftersom NMR bedrev knivträning där. Vi har även tittat på SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) material och råd just vid uthyrning av lokaler. I det här enskilda fallet så är den samlade bedömningen att vi inte kan göra något för att stänga dem ute, säger Strandberg.

- Det handlar om en privatperson som hyrt lokalen. Vi får inte efterforska politisk hemvist och vi får inte stänga ute någon på grund av politisk hemvist i och med likabehandlingsprincipen, fortsätter han.

Gråzon i lagen

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram skriften ”Råd vid lokaluthyrning – Demokratiska aspekter vid nyttjande av kommunala lokaler”. I den konstateras att kommunens likabehandlingsprinicip som Strandberg hänvisar till kan göra det svårt att förbjuda kommunens medlemmar från att nyttja lokaler.

Men i samma skrift ges också råd för hur en kommun kan gå tillväga för att stoppa uthyrning till våldsbejakande extremistorganisationer: 

”Om kommunen, som ett led i arbetet mot våldsbejakande extremism, ändå väljer att ställa upp vissa villkor, såsom att användare av lokalerna ska främja och respektera demokratiska grundprinciper och/eller jämställdhet mellan män och kvinnor, bör dessa villkor vara tydligt formulerade på förhand.”

Några sådana formuleringar finns inte i Ludvika.

- Utifrån min roll som ordförande i kultur- och fritidsnämnden kan vi inte göra så mycket. I andra kommuner har de haft olika skrivelser och regler för uthyrning. Till exempel att man ska följa demokratiska värderingar. Problemet som jag ser det är att privatpersoner lätt kan uppge att de ställer upp på det här. Organisationer som Nordiska motståndsrörelsen är mästare på att anpassa sig och hitta kryphål, säger Andreas Strandberg.

Finns ingen handlingsplan

Ludvika har inte heller någon formell handlingsplan mot våldsbejkande extremism men är en av få kommuner som heltidsanställt en samordnare mot extremism. Ludvika är också föremål för olika typer av forskningssamarbeten kring våldsbejakande extremism.

Samordnaren i Ludvika, Anette Andersson, säger till Expo att hon inte kan se något utrymme för att porta Nordiska motståndsrörelsen från att bedriva träning i kommunens lokaler.

- Vi har haft många och långa diskussioner, men vi håller oss till SKL:s riktlinjer och vi ser inte att vi kan stänga ut dem. De har rätt som andra att hyra, säger Andersson.

- Vi ser kontinuerligt över lägesbilden som blir grunden för hur vi arbetar med de situationer som uppstår. Det är klart, om det skulle pågå något kriminellt eller något skulle förstöras, då kommer det här i en annan dager, fortsätter hon.