Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I en årlig rapport över säkerhetshot i Norge menar den norska säkerhetspolisen PST att både radikalislamister och högerextremister är det största terrorhotet i landet. De har värderat hotet från miljöerna som en trea på en femgradig skala. I korthet bedömer säkerhetspolisen att det är lika sannolikt som osannolikt att miljöerna begår en terrorhandling 2021.

Ökad radikalisering av högerextremister

När det kommer till högerextremister oroar sig PST för en ökad radikalisering av individer genom internet. De menar att våld fortsätter att legitimieras på olika digitala plattformar och ser en internationalisering av miljön, där inspiration hämtas från terrordåd begångna utomlands. PST menar dessutom att pandemin skapat en större osäkerhet i samhället och att social isolation kan utgöra en grogrund för radikalisering.

PST menar även att det finns sociala faktorer som ökar risken för högerextrem terror då det bland flera ”högerradikala och högerextremister” finns underliggande problematik med narkotika, psykisk ohälsa och kriminalitet. ”Detta gör dem mer utsatta för radikalisering”, enligt den norska säkerhetspolisen.

Skärpt hot från våldsbejakande radikalislamistiska miljöer

När det kommer till den radikalislamistiska miljön menar PST att det råder en ”spänning mellan yttrandefriheten” och det som ”upplevs som en kränkning av islam”.

PST skriver att denna spänning kan öka eller avta under 2021 delvis beroende på om ”invandrarfientliga” grupper forstsätter med handlingar som uppfattas som kränkande mot islam och om radikala islamister agerar på det.

Det största terrorhotet bedöms komma från miljön kring hemvändande extremister från krigszoner och radikalislamistiska nätverk i Europa, med terrordömda personer som släppts ur fängelse och terrordömda i fängelse, skriver PST. Propaganda från dessa miljöer kan också radikalisera så kallade ensamvargar.