Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Berlin. Träffen hölls i en lokal folkhögskola, ironiskt nog döpt efter borgmästare Otto Suhr, som på grund av sin judiska fru och antinazistiska övertygelse förföljdes av Gestapo. Den stora tegelbyggnaden omgärdades av polispiketer och gulsvart avspärrningstejp. Ovanför surrade en polishelikopter. Det uttalade syftet med mötet var att diskutera hur man mobiliserar kvinnorna till den högerextrema saken och då särskilt NPD:s kvinnonätverk, Ring Nationaler Frauen (RNF). På sin hemsida skriver nätverket att man är till för alla nationellt sinnade kvinnor, oavsett om de är medlemmar av NPD eller ej. Ring Nationaler Frauen grundades i september 2006 och har den senaste månaden uppmärksammats för sitt nya initiativ: rättslig hjälp för nynazistkvinnor som förlorat jobbet på grund av sina extrema åsikter.

Tillströmningen av kvinnor

På senare år har tillströmningen av kvinnor till den tyska extremhögern väckt uppmärksamhet i landet och blivit föremål för såväl tidningsartiklar som forskningsprojekt. Inför fredagens kvinnomöte uppmanades motdemonstranterna att protestera just mot den nationella rörelsens otidsenliga kvinnoideal, som baseras på idén om kvinnan som hemmafru och barnaföderska. Det tyska miljöpartiet De Grönas kvinnopolitiska talesperson uttalade sig samma dag, tillsammans med partiets antirasistiska talesperson: "Även om NPD hävdar motsatsen så är deras kvinnobild ingenting annat än misogyn (kvinnohatande reds, anm.)", menade de. "Enligt NPD ska kvinnor följa sina 'av naturen givna plikter' och sörja för 'den egna rasens överlevnad'".

Trots att partiet helt uppenbart präglas av nationalsocialistiska ideal och idéer har staten misslyckats i sina försök att förbjuda NPD, som finns representerat i två tyska delstater. Därför tvingades de till stor del invandrade invånarna i Neukölln bevittna rakade män i bombarjackor, välklädda medelålders par och unga nationalister som släntrade förbi vid middagstid för att delta i överläggningarna om ett etniskt rent framtida Tyskland.

Motdemonstration

Omkring 300 motdemonstranter fanns på plats redan två timmar innan mötet, som inleddes klockan 19. De Grönas ungdomsavdelning delade ut protestbroscher och viftade med plakat med slagorden "Nazis? Nein danke!" och ett hakkors kastat i en papperskorg. Den tyska grenen av den militanta antifascistiska gruppen Antifa, som uppmanat till uppslutning via sin hemsida, fanns också på plats med megafoner och svartröda fanor.

Påtaglig var även närvaron av kvarterets egna invånare, som hade hängt ut antinazistiska flaggor på husfasaderna. Så sent som den 23 augusti samlades många Neuköllnbor mot NPD, som då protesterade mot byggandet av två hinduiska tempel och hinduismens "antityska" användande av svastikasymbolen. Nu gjorde dialogpoliser sitt bästa för att förklara för lokalborna varför stora resurser åter satts in för att skydda rasisterna, som fick 3,9 procent av rösterna i Neukölln 2006 och därmed är representerade i stadsdelens parlament.

Senare rapporter gör gällande att många av NPD:s anhängare stoppats av antifascister på väg till mötet, samt att vissa av dem misshandlats. Uppslutningen blev därför betydligt mindre än vad NPD troligen hade hoppats på. Bara mellan 20 och 30 nationaldemokrater lyckades nå folkhögskolan. När mötesdeltagarna vid 20-tiden marscherade ut ur byggnaden – under stort polispådrag – möttes de av en uppjagad folksamling som skanderade "Nazis raus! Nazis raus!" ("Bort med nazisterna!").