Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

NSF/Klippan har en historisk förebild. 1936, då Klippan tillhörde valdistriktet Gråmanstorp, fick den nazistiska Lindholm-rörelsen 2,34 procent av rösterna i valet till andra kammaren. Jäm-fört med många andra orter var det en imponerande procentsiffra, men i antal röster – 54 stycken – var framgången blygsam. Orten dominerades helt av socialdemokraterna som hade 1 500 röster.

NSF säger sig förespråka den nationalsocialistiska idelogin »i sin helhet«, vilket innebär extrem rasism och öppen anti-semitism.

Partiet kämpar för att avskaffa demokratin. NSF är den idag snabbast växande naziströrelsen i landet. Partiet har på några år överflyglat och tagit över en rad mindre lokala nazigrupper i södra och mellersta Sverige

Partiet bildades i Karlskrona våren 1994. Avsikten från början var inte att skapa en rikstäckande organisation, utan att fungera som samlingspunkt för lokala nazister. Grundarna bestod av skinheads och sympatisörer till det då aktuella Vitt Ariskt Motstånd (VAM). Grundare och partiledare är Anders Högström. Andra viktiga aktivister är Björn Björkqvist, NSF:s propaganadachef, och Anders Ärleskog.

Under våren 1995 började NSF sprida flygblad, främst på högstadieskolorna i Karlskro-na. Ett av flygbladen hade den något missvisande texten Kärlek-Moral-Omtanke = Natio-nalsocialism.
Eko från Lindholmarna

NSF:s program, »politiska grundstenar«, påminner i mångt och mycket om Lindholmsrörelsens partiprogram från 1930-talet. En av punkterna i programmet kräver »rasbiologiska skyddsåtgärder för att säkra den nordiska rasens andliga och biologiska sundhet, upprättande av en statlig raskontroll och obligatorisk skolundervisning i rashygien«.

NSF slog igenom på allvar vid Hessmarchen i Trollhättan 1996, där de disciplinerade och uniformerade NSF:arna med Högström i spetsen väckte mest uppmärksamhet. Efter Hessmarschen började NSF agera som riksorganisation och expandera i övriga landet. Riksorga-nisationen har en struktur som påminner om Lindholmrörelsen och består av Ortsgrupper, Lokalavdelningar och Kontaktombud.

Det första numret av partiorganet Den Sanne Nationalsocialisten (DSNS) gavs ut hösten 1996. Till skillnad från andra nazitidningar som på senare år mest handlat om vit makt-musik och skinheadrörelsen, är DSNS betydligt mer ideologisk och politisk.

Hitlerfirande som tradition

Sedan 1995 högtidlighåller NSF Hitlers födelsedag den 20 april. Mötet har blivit en viktig tradition som lockar besökare från både Sverige och utlandet. Där träffas aktivister från hela Skandinavien.

Samarbete över gränserna är ett annat viktigt inslag. Sedan något år är NSF en av parterna i en nordisk allians med nazigrupper i Norge och Danmark. En viktig samarbetspartner är Blood & Honour/Scandinavia och Ragnarock Records i Helsingborg, som är nära lierat med den engelska terroristgruppen C18. Erik Blücher, som leder Ragnarock, har börjat dyka upp som talare på NSF:s möten.

1997 utmärkte sig NSF som en av organisatörerna av den antijudiska demonstrationen på Kristallnatten i Stockholm. I fjol skapade de rubriker för 1 majdemonstrationen i Nora, där 80 personer greps.

NSF/Klippan

Lokalgruppen NSF/Klippan bildades våren 1998 och fick senare under året status som Ortsgrupp. Gruppen har växt snabbt och främst lockat ungdomar i 20-årsåldern. NSF/Klippan har varit flitiga att ge ut propaganda, däribland lokaltidningen Vit offensiv som innehåller grova rasistiska inslag.

© Expo 1999
Nationalsocialistisk Front

NSF/Klippan: bakgrund

Det är ingen tvekan om att folket i Klippan, kanske mer än i någon annan kommun på senare år, gjort stora ansträngningar att komma tillrätta med rasismen sedan mordet på Gerard Gbeyo. Men trots alla manifestationer och trots all aktivitet bland olika gräsrotsorganisationer är nazismen starkare i Klippan idag än för fyra år sedan. Den viktigaste gruppen är lokalavdelningen av Nationalsocialistisk Front (NSF).

NSF/Klippan har en historisk förebild. 1936, då Klippan tillhörde valdistriktet Gråmanstorp, fick den nazistiska Lindholm-rörelsen 2,34 procent av rösterna i valet till andra kammaren. Jäm-fört med många andra orter var det en imponerande procentsiffra, men i antal röster – 54 stycken – var framgången blygsam. Orten dominerades helt av socialdemokraterna som hade 1 500 röster.

NSF säger sig förespråka den nationalsocialistiska idelogin »i sin helhet«, vilket innebär extrem rasism och öppen anti-semitism.

Partiet kämpar för att avskaffa demokratin. NSF är den idag snabbast växande naziströrelsen i landet. Partiet har på några år överflyglat och tagit över en rad mindre lokala nazigrupper i södra och mellersta Sverige

Partiet bildades i Karlskrona våren 1994. Avsikten från början var inte att skapa en rikstäckande organisation, utan att fungera som samlingspunkt för lokala nazister. Grundarna bestod av skinheads och sympatisörer till det då aktuella Vitt Ariskt Motstånd (VAM). Grundare och partiledare är Anders Högström. Andra viktiga aktivister är Björn Björkqvist, NSF:s propaganadachef, och Anders Ärleskog.

Under våren 1995 började NSF sprida flygblad, främst på högstadieskolorna i Karlskro-na. Ett av flygbladen hade den något missvisande texten Kärlek-Moral-Omtanke = Natio-nalsocialism.
Eko från Lindholmarna

NSF:s program, »politiska grundstenar«, påminner i mångt och mycket om Lindholmsrörelsens partiprogram från 1930-talet. En av punkterna i programmet kräver »rasbiologiska skyddsåtgärder för att säkra den nordiska rasens andliga och biologiska sundhet, upprättande av en statlig raskontroll och obligatorisk skolundervisning i rashygien«.

NSF slog igenom på allvar vid Hessmarchen i Trollhättan 1996, där de disciplinerade och uniformerade NSF:arna med Högström i spetsen väckte mest uppmärksamhet. Efter Hessmarschen började NSF agera som riksorganisation och expandera i övriga landet. Riksorga-nisationen har en struktur som påminner om Lindholmrörelsen och består av Ortsgrupper, Lokalavdelningar och Kontaktombud.

Det första numret av partiorganet Den Sanne Nationalsocialisten (DSNS) gavs ut hösten 1996. Till skillnad från andra nazitidningar som på senare år mest handlat om vit makt-musik och skinheadrörelsen, är DSNS betydligt mer ideologisk och politisk.

Hitlerfirande som tradition

Sedan 1995 högtidlighåller NSF Hitlers födelsedag den 20 april. Mötet har blivit en viktig tradition som lockar besökare från både Sverige och utlandet. Där träffas aktivister från hela Skandinavien.

Samarbete över gränserna är ett annat viktigt inslag. Sedan något år är NSF en av parterna i en nordisk allians med nazigrupper i Norge och Danmark. En viktig samarbetspartner är Blood & Honour/Scandinavia och Ragnarock Records i Helsingborg, som är nära lierat med den engelska terroristgruppen C18. Erik Blücher, som leder Ragnarock, har börjat dyka upp som talare på NSF:s möten.

1997 utmärkte sig NSF som en av organisatörerna av den antijudiska demonstrationen på Kristallnatten i Stockholm. I fjol skapade de rubriker för 1 majdemonstrationen i Nora, där 80 personer greps.

NSF/Klippan

Lokalgruppen NSF/Klippan bildades våren 1998 och fick senare under året status som Ortsgrupp. Gruppen har växt snabbt och främst lockat ungdomar i 20-årsåldern. NSF/Klippan har varit flitiga att ge ut propaganda, däribland lokaltidningen Vit offensiv som innehåller grova rasistiska inslag.

© Expo 1999
Nationalsocialistisk Front

NSF/Klippan: bakgrund

Det är ingen tvekan om att folket i Klippan, kanske mer än i någon annan kommun på senare år, gjort stora ansträngningar att komma tillrätta med rasismen sedan mordet på Gerard Gbeyo. Men trots alla manifestationer och trots all aktivitet bland olika gräsrotsorganisationer är nazismen starkare i Klippan idag än för fyra år sedan. Den viktigaste gruppen är lokalavdelningen av Nationalsocialistisk Front (NSF).

NSF/Klippan har en historisk förebild. 1936, då Klippan tillhörde valdistriktet Gråmanstorp, fick den nazistiska Lindholm-rörelsen 2,34 procent av rösterna i valet till andra kammaren. Jäm-fört med många andra orter var det en imponerande procentsiffra, men i antal röster – 54 stycken – var framgången blygsam. Orten dominerades helt av socialdemokraterna som hade 1 500 röster.

NSF säger sig förespråka den nationalsocialistiska idelogin »i sin helhet«, vilket innebär extrem rasism och öppen anti-semitism.

Partiet kämpar för att avskaffa demokratin. NSF är den idag snabbast växande naziströrelsen i landet. Partiet har på några år överflyglat och tagit över en rad mindre lokala nazigrupper i södra och mellersta Sverige

Partiet bildades i Karlskrona våren 1994. Avsikten från början var inte att skapa en rikstäckande organisation, utan att fungera som samlingspunkt för lokala nazister. Grundarna bestod av skinheads och sympatisörer till det då aktuella Vitt Ariskt Motstånd (VAM). Grundare och partiledare är Anders Högström. Andra viktiga aktivister är Björn Björkqvist, NSF:s propaganadachef, och Anders Ärleskog.

Under våren 1995 började NSF sprida flygblad, främst på högstadieskolorna i Karlskro-na. Ett av flygbladen hade den något missvisande texten Kärlek-Moral-Omtanke = Natio-nalsocialism.
Eko från Lindholmarna

NSF:s program, »politiska grundstenar«, påminner i mångt och mycket om Lindholmsrörelsens partiprogram från 1930-talet. En av punkterna i programmet kräver »rasbiologiska skyddsåtgärder för att säkra den nordiska rasens andliga och biologiska sundhet, upprättande av en statlig raskontroll och obligatorisk skolundervisning i rashygien«.

NSF slog igenom på allvar vid Hessmarchen i Trollhättan 1996, där de disciplinerade och uniformerade NSF:arna med Högström i spetsen väckte mest uppmärksamhet. Efter Hessmarschen började NSF agera som riksorganisation och expandera i övriga landet. Riksorga-nisationen har en struktur som påminner om Lindholmrörelsen och består av Ortsgrupper, Lokalavdelningar och Kontaktombud.

Det första numret av partiorganet Den Sanne Nationalsocialisten (DSNS) gavs ut hösten 1996. Till skillnad från andra nazitidningar som på senare år mest handlat om vit makt-musik och skinheadrörelsen, är DSNS betydligt mer ideologisk och politisk.

Hitlerfirande som tradition

Sedan 1995 högtidlighåller NSF Hitlers födelsedag den 20 april. Mötet har blivit en viktig tradition som lockar besökare från både Sverige och utlandet. Där träffas aktivister från hela Skandinavien.

Samarbete över gränserna är ett annat viktigt inslag. Sedan något år är NSF en av parterna i en nordisk allians med nazigrupper i Norge och Danmark. En viktig samarbetspartner är Blood & Honour/Scandinavia och Ragnarock Records i Helsingborg, som är nära lierat med den engelska terroristgruppen C18. Erik Blücher, som leder Ragnarock, har börjat dyka upp som talare på NSF:s möten.

1997 utmärkte sig NSF som en av organisatörerna av den antijudiska demonstrationen på Kristallnatten i Stockholm. I fjol skapade de rubriker för 1 majdemonstrationen i Nora, där 80 personer greps.

NSF/Klippan

Lokalgruppen NSF/Klippan bildades våren 1998 och fick senare under året status som Ortsgrupp. Gruppen har växt snabbt och främst lockat ungdomar i 20-årsåldern. NSF/Klippan har varit flitiga att ge ut propaganda, däribland lokaltidningen Vit offensiv som innehåller grova rasistiska inslag.

© Expo 1999

Ämnen i artikeln