Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Nazismen är ingen ny företeelse i Karlskrona. Under tiden före och under andra världskriget var nationalsocialismen relativt utbredd i Blekinge – över genomsnittet i jämförelse med landet i helhet. Där fanns samtliga av Sveriges nazistpartier representerade: Svenska Nationalsocialistiska Partiet (SNSP), Nationalsocialistiska Arbetarepartiet (NSAP) som senare bytte namn till Svensk Socialistisk Samling (SSS), Nationalsocialistiska Blocket (NSB), Sveriges Nationella Förbund (SNF) och Svenska Socialistiska Partiet (SSP).

På några orter i Blekinge var nazismen till och med betydande. I Fridlevstad vann NSAP tre mandat i kommunfullmäktige 1934. I valet till andra kammaren 1936 fick snf hela 11,18 procent i Förkärla. Ett 20-tal avdelningar av NSAP, så kallade formationer, fanns spridda över Blekinge. Som på många andra håll i landet var det framför allt lantbrukare som stod på valsedlarna.

Under många år efter kriget var Nordiska Rikspartiet (NRP) det enda öppet nazistiska partiet i Sverige. NRP har hela tiden haft anhängare i Blekinge.

När den rasistiska skinheadkulturen kom till Sverige från England i slutet på 1970-talet fick den fotfäste i Karlshamn. Även om punkmiljön kring Rockslaget var dominerande fanns skinheadbanden Oi Division och Tre Kroner (sic!). Skinheadtidningen Boot Boy´s News, senare Hanging Around gavs också ut i Karlshamn.

I Ronneby bodde Lars Magnus Westrup fram till sin död 1995 . Han kan ses som en av länkarna mellan 1940-talets nazism och den nya nationalsocialistiska rörelsen. Westrup började sin bana i NSAP/SSS. Genom sitt företag Mediabyrån har han sålt nazipropaganda sedan 1950-talet. Han var svensk radioröst i Spanien under Francotiden, och 1993 bildade han skivbolaget Ragnarock Records. Fram till Nordlands inträde på vit makt-scenen var Ragnarock inte bara Sveriges viktigaste, utan också en av norra Europas mest betydelsefulla producenter av vit makt-musik.

Södra Sveriges nazistcentrum

Kring 1990 växte det våldsamma Vitt Ariskt Motstånd (VAM) och Storms nätverk fram. Därmed började nazismen än en gång få fotfäste bland ungdomar i Sverige. Karlskrona blev något av ett nazistcentrum för södra Sverige.

En grupp som svärmade kring VAM dök upp i Karlskrona i början av 1990-talet. Det skedde knappast obemärkt. Trots att gruppen länge bara bestod av högst ett 10-tal aktivister lät den på alla sätt göra väsen av sig.

Den första stora händelsen inträffade i april 1990, då ett maskerat gäng bröt sig in och pistolhotade flyktingar på flyktingförläggningen Pålyckehemmet i Fridlevstad. Ett antal VAM-sympatisörer förhördes om attacken och en av dem dömdes senare för ofredande samt en del andra våldsbrott. En revolver beslagtogs. Det är ur samma krets av aktivister som Karlskronas nya unga naziströrelse växer fram.

VAM upplöstes 1993 men detta innebar som bekant inte att antalet nationalsocialister minskade. I Karlskrona har antalet aktiva nazister och »hangarounds« växt från cirka 15 personer 1992 till närmare 70 idag. I hela Blekinge finns omkring 200 aktivister och sympatisörer. Fortsättningen på denna utomparlamentariska och våldsfixerade gren av extremhögern kallas för Storms nätverk. Dit räknas Nationalsocialistisk Front som Karlskronas VAM-anhängare bildade sommaren 1994.

NSF:s program skriver om »Förbud mot invandring av psykiskt och biologiskt mindervärdiga element«, »obligatorisk skolundervisning i rasbiologi och rashygien« och ekonomiska lättnader för »rasdugliga och barnrika familjer«.

Vill införa dödsstraff

Två punkter är särskilt intressanta: NSF vill införa »dödsstraff för grova upprepade sexbrott, narkotikabrott« och ge »ökade resurser av polisiär och militär verksamhet«.

Är det nånting NSF:s ledarkärna inte kan beskyllas för så är det laglydighet. När polisen efter Hessmarschen i Trollhättan i år skulle gripa sju NSF-aktivister för hets mot folkgrupp och brott mot lagen om uniformsförbud, satt två redan i häkte för stöld.

Om man vill ha en måttstock på antalet brott begångna av VAM- och senare NSF-aktivister i Karlskrona skulle man kunna mäta domarna i antal decimeter. Åtminstone 30 personer i och kring NSF är dömda för olika brott. De fall som Expo gått igenom omfattar sammanlagt 176 åtalspunkter där domarna varit fällande. Brottsstatistiken ser ut på följande sätt:

Vi fann hela 81 domar relaterade till stöld och häleri, samt ett mycket stort antal tillgrepp av fortskaffningsmedel. Vidare finns 18 domar för skadegörelse, 12 för olaga innehav av vapen eller sprängämnen, 20 för misshandel, 23 för ofredande, olaga hot eller egenmäktigt förfarande, sju fall av förargelseväckande beteende, samt två fall av hets mot folkgrupp. Ytterligare ett antal domar handlar om bland annat rattfylleri och olaga narkotikainnehav.

Detta är med stor säkerhet inte alla brott som begåtts inom denna begränsade krets. Till dessa kan läggas ytterligare ett mycket stort antal ouppklarade brott och pågående utredningar med nazister inblandade. Det omfattar bland annat skändning av judiska gravar och bombhot mot flyktingförläggningar, en korsbränning som var så taffligt genomförd att rätten ogillade åtalet, och i december kommer sju personer att ställas inför rätta för aktiviteter i samband med Hessmarschen i Trollhättan.

Anmärkningsvärt är också att Karlskronas skinheads två gånger gett sig på mycket unga personer, en åttaåring och en fjortonåring. Länspolismästare Kjell Magnusson har till och med gått ut i Blekinge Läns Tidning och varnat folk för att prata med stadens nazister.

–Ge er inte in i en ordväxling när de är i grupp, säger han.

Försökt etablera sig på skolor

NSF:s medlemmar är unga – de flesta är runt 20 år och många är fortfarande tonåringar – vilket har skapat problem på skolorna i Karlskrona. Både vam och NSF har gjort försök att etablera skolgrupper, vilket resulterat i nazistiskt klotter och problem med vissa elever. Vid två tillfällen har elever stängts av från skolan; en för att ha hotat lärare och en för att ha använt högskolans datorer för spridning av nazistisk propaganda. Jändelskolan var i november 1995 bland de första i landet med att förbjuda nazistiska symboler.

Anders Högström, som är NSF:s ledare och ansikte utåt, säger i en intervju att rörelsen får generösa bidrag från privatpersoner. Liksom många andra organisationer har dock NSF haft svårigheter att finansiera sin verksamhet och hitta en lokal.

Vid en manifestation mot våld i januari 1995 skickade NSF fram aktivisten Ted Johansson som talare. Kontentan av hans tal påminde om en sketch i tv:s Lorry för några år sedan: våldet på stan skulle minska om de bara fick en lokal.

Ett par månader senare gjordes ett försök att få pengar från kommunen under namnet Kamrat- och musikföreningen i Karlskrona. Försöket misslyckades dock och på protokollet från föreningen finner man så gott som hela NSF:s kärna. Av sju namn har sju ett kriminellt förflutet.

Brett kontaktnät

Karlskronas nazister är långt ifrån en isolerad grupp. Redan under VAM-tiden fanns kontakter med Tyskland. I november förra året organiserades en vit makt-konsert i Kristianopel med band från Finland och Polen. Årets Hessmarch och den följande konserten utanför Göteborg organiserades till stora delar av NSF och hade runt 300 deltagare av vilka ungefär en tredjedel var ditresta från Tyskland, Danmark, Norge och England.

I april i år bokades ett församlingshem till en dopfest för Högströms nyfödda barn. Festen visade sig dessutom vara en födelsedagsfest – för Adolf Hitler, 107 år.

På festen, som fick flyttas till en slottsruin, kunde man bland 80 gäster se Leif Larsson äta den hakkorsdekorerade tårtan. Larsson är gammal räv inom naziströrelsen och idag aktiv i Hembygdspartiet.

NSF börjar nu spridas även utanför Karlskrona. Lokalavdelningar finns än så länge i Karlskrona, Trelleborg och Stockholm. I Åseda och Nybro finns människor knutna till rörelsen och lokalgrupper är på väg i Höör och Helsingborg.

NSF har tidigare gett ut tidningen Budkaveln, och har nu gett ut första numret av Den sanne nationalsocialisten, där omslaget pryds av ett porträtt på Adolf Hitler. Layoutmässigt har man hämtat inspiration från VAM:s tidning Storm och namnmässigt från gamla NSAP:s tidning Den svenske nationalsocialisten.

NSF har även satsat på att sprida propaganda på Internet, först via en server i USA. Efter ett misslyckat försök hos Tele 2, finns de nu i sällskap med ett antal andra nazister på tidningen Flashbacks server. Skribenterna har dock vissa svårigheter med den storvulna naziretoriken och texterna påminner ofta om hur det kan låta i en hemlig pojkklubb.

Organiserad kriminalitet

Myndigheterna väljer ofta att beskriva Karlskronas nazister som enbart ett kriminellt belastat ungdomsgäng på kant med samhället. Det bör i så fall påpekas att NSF har valt att organisera sin kriminalitet kring en politisk våldsideologi som knappast gör dem mindre farliga. Det är snarare så att de båda komponenterna brottslighet och ideologi förstärker varandra.

Just nu gör NSF anspråk på att ta över efter den misslyckade Nationella Alliansen, vilket ger dem inflytande i en rad nazigrupper i Sverige. Deras bakgrund för osökt tankarna till en annan organisation av nazianstuckna fängelsekunder – Brödraskapet.

Mårten Lind/Expo
© Expo 1996
(Expo nr 6-1996)