Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I förra veckan attackerades en 26-årig muslimsk kvinna i Melbournes tunnelbana av en okänd kvinna. Förövaren dunkade 26-åringens huvud i tunnelbanevagnens vägg samtidigt som hon skrek grova förolämpningar, för att sedan kasta den muslimska kvinnan av tåget i farten. Fallet har väckt starka reaktioner i Australien, inte minst bland landets muslimer, som vid flera tillfällen protesterat mot regeringens hårdföra behandling av muslimer i jakten på Isis-anhängare. En behandling som piskat upp en allt mer hatisk stämning. 

Överfallet i Melbournes tunnelbana är långt ifrån det enda exemplet. I mitten av oktober trakasserades muslimer, som samlats för att demonstrera mot den tilltagande islamofobin, av en liten grupp motdemonstranter. Muslimerna möttes av rasistiska slagord och antimuslimska plakat.  

Under de senaste månaderna har kvinnor med olika typer av huvudduk attackerats och trakasserats, moskéer har vandaliserats, nyligen misstogs även ett sikhiskt tempel för att vara en moské och klottrades ner med hatiska budskap, allt enligt Facebook-gruppen Islamophobia register Australia.

Även om det inte finns någon tillgänglig statistik som kan påvisa en faktisk ökning av hatbrott riktade mot muslimer i Australien vittnar flera muslimska kvinnor om rädslan och oro.

De är inte ensamma. Under de senaste månaderna har allt fler muslimska organisationer vittnat om en ökad oro runt om i västvärlden. I spåren av Isis våld blir muslimer inte bara kollektivt skuldbelagda utan betraktas också som potentiella eller dolda sympatisörer. Trots att en stor mängd muslimska organisationer och religiösa ledare tydligt fördömt Isis våld gör den upptrissade stämningen att muslimer generellt blir till måltavlor för hatbrott Men det är inte bara hatbrotten i sig som väcker rädsla och osäkerhet, det är också det sociala trycket som många muslimer tvingas utstå när de ställs till svars för vad Isis gör.

Exemplen är många. 
I New York har det under det senaste månaderna begåtts flera uppmärksammade hatbrott riktade mot muslimer. I början av september jagades exempelvis två kvinnliga arabiska amerikaner av en berusad som man som hotade att hugga av huvudet på dem.

Under en presskonferens i september menade Michael Osgood, vid New York-polisens hatbrottsgrupp, att uppmärksamheten kring Isis har bidragit till den ökade utsattheten, på samma sätt som Gazakonflikten ledde till en ökad utsatthet för stadens judar.

Generellt har amerikaners attityd till muslimer och araber försämrats under de senaste åren. En rapport från i somras av Arab American Institute visar att synen på araber och muslimer sedan 2010 blivit betydligt mer negativ. I rapporten mäts amerikaners attityder till flera religiösa minoriteter samt gruppen "kineser" och "araber". De som möter mest negativa attityder är muslimer och araber.

Och det är inte bara i New York som muslimer utsätts. Så sent som i tisdags besköts en moské i Kalifornien. Den lokala polisen betraktar dådet som ett hatbrott.

Även grannlandet Canada har sett en våg av hatbrott mot muslimer efter två tätt följande uppmärksammade terrordåd i oktober. I spåren av dåden vittnar landets kanadensiska muslimer om en ökad utsatthet.

National Council of Canadian Muslims, NCCM, menar att de sett en tiofaldig ökning av antimuslimska incidenter som trakasserier, rasistiska glåpord och mobbning i skolan.

Moskéer har även attackerats, i Alberta och Ottawa.

Även i London har islamofobiska hatbrott skjutit i höjden. Enligt BBC visar Londpolisens siffror att antalet hatbrott riktade mot mulismer ökat med 65 procent under det senaste året. I många fall är det kvinnor med slöja som attackerats.

I Tyskland har oron växt för en allt mer aggressiv högerextrem rörelse som bygger allianser med våldsamma fotbollshuliganer. Organisationen Hooligans gegen Salafists samlade nyligen tusentals personer i en demonstration i Köln. Samlingen urartade i kravaller och rasistiska slagord.