Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det var i måndags som polisen bestämde att demonstrationen inte skulle få genomföras efter att en diskussion som hetsade mot romer hade förts på Facebook under rubriken: "Rörelsen för Vimperk utan oanpassbara romer." Men domstolen drog tillbaka beslutet med motiveringen att en anonym facebookdiskussion inte får ligga till grund för att förbjuda ett partimöte.

Demonstrationen kunde hållas på lördagen och inga oroligheter har rapporterades i samband med den.

Under året har en konflikt mellan majoritetsbefolkningen och romer eskalerat i norra Böhmen och flera anti-romska demonstrationer har hållits i distriktet. Demonstranterna skyller bland annat den ökade kriminaliteten på romer.