Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverigedemokraterna förbereder sig för sin årliga kommun- och landstingskonferens. Inför konferensen har Sverigedemokraternas partiledning försökt att uppfostra sina kommunpolitiker. För ett par veckor sedan skickade partiledare Jimmie Åkesson ut ett brev där han talade om nolltolerans mot rasism, extremism och rättshaverister. Nu har partiet även producerat en kommunikationsplan. I den konstateras bland annat att:

"Den dag man beslutar sig för att vara en del i en politisk organisation lämnar man också möjligheten att torgföra egna tankar och idéer som inte delas av den aktuella organisationen".

Internet är en plats som Sverigedemokraterna poängterar räknas till sfären utanför "köksbordet".

"Den som väljer att vara politiskt aktiv, i synnerhet i vårt parti, får tyvärr också acceptera att man företräder partiet i alla sammanhang där andra kan se vad man gör eller höra vad man säger – man har lämnat köksbordet. Det gäller alltid, men kanske i allra högsta grad vid aktiviteter på Internet", skriver partistyrelsen i kommunikationsplanen.

Sverigedemokraternas behov av att upprätta planen beror på flera uppmärksammade rasistiska och våldsbejakande uttalanden på internet.

I kommunikationsplanen framhävs att det är viktigt att tänka på vilka ord som används och att vara medveten om laddningen i olika ord. Sverigedemokraterna ska på konferensen bestämma sina riktlinjer för sin kommunpolitik. Ett förslag är att verka för att kommunerna "till dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik inrättas på nationell nivå, motsätter sig avtal om invandringsmottagning".

Expo Idag har förgäves sökt Sverigedemokraternas riksdagsledamot Mattias Karlsson som skrivit de kommunpolitiska riktlinjerna för att höra om de med "invandringsmottagning" menar mottagande av flyktingar och asylsökande, eller om Sverigedemokraterna helt motsätter sig att de kommer till Sverige. Ett annat förslag är att " Kommunal information och service bör endast ges på svenska", dessutom ska det råda restriktiva regler för anlitandet av tolkar.

Kommunen ska även verka för att få människor att lämna kommunen genom kommunala återvandringsbidrag och upprättande av återvandringshandläggare.

Andra förslag går ut på att styra konsten i det offentliga rummet.

"Den offentliga konsten ska ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det nationella och lokala kulturarvet".

2011 granskade Expo Research samtliga motioner som Sverigedemokraterna lagt i kommunerna. Kartläggningen visade att partiet förde in invandringspolitiken inte bara när det handlade om flyktingmottagande utan även i motioner om äldreomsorg och brottsbekämpning. 2011 hade partiet inte lagt en enda motion i över hälften av de kommuner som partiet kom in i efter valet 2010. En tredjedel av motionerna som lagts var hämtade från Sverigedemokraternas kommunpolitiska riktlinjer.

I kommunerna har Sverigedemokraterna kämpat med avhopp och uteslutningar. 267 kommunpolitiker har lämnat partiet sedan valet och 81 av sverigedemokraternas 612 mandat är antingen tomma eller innehas av en politisk vilde.

Läs mer: Dags att tala om SD:s politik

Ämnen i artikeln