Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Den nuvarande regeringen tog 2008 bort formuleringen i regleringsbrevet till rikspolisstyrelsen att hatbrott var en särkilt prioriterad fråga. Tidigare var det ett uppdrag och det borde återinföras. Inte minst nu när vi ser en ökad polarisering och ökad aktivitet hos högerextremister vilket är oroväckande, säger riksdagsledamoten Maria Ferm (MP) till Expo Idag.

Ett regleringsbrev är regeringens direktiv till en myndighet.

Förra året skrev rikspolisstyrelsen en tillsynsrapport om polisens förmåga att upptäcka och utreda hatbrott. I rapporten påpekas att de styrdokument som reglerar polisens arbete inte omnämner hatbrott som ett prioriterat område.

"Konsekvensen av detta är att polismyndigheterna i de flesta fall väljer bort området i verksamhetsplaner och andra styrdokument", står det i rapporten.

Det framgår även rapporten att i de län där polisen valt att prioritera hatbrott och inrättat särskilda utredningsgrupper så är polisen bättre på att hantera och utreda brotten.

Maria Ferm som sitter i justitieutskottet ställde i januari en skriftlig riksdagsfråga till Justitieminister Beatrice Ask där hon lyfte polisen arbete:

"Mot bakgrund av den ökande aktiviteten från högerextrema grupper och rädslan detta naturligen väcker i samhället vill jag fråga justitieministern om hon avser att ge berörda myndigheter nya direktiv att prioritera arbetet mot hatbrott."

Beatrice Ask tar i sitt svar upp rikspolisens tillsynsrapport och påpekar att den visar på brister.

"Regeringen kommer därför att ge Rikspolisstyrelsen i uppdrag att utveckla polisens arbete för att bekämpa hatbrott", skriver Ask.

– Jag tycker det skulle vara ännu bättre om polisen fick det här som en särskild prioriterad fråga. Då visar man verkligen att man tar det här på allvar. Jag vet inte heller vad eller vilka åtgärder som eventuellt kommer att komma. Så jag väntar på de nya direktiven, säger Ferm.

Expo Idag har sökt justitieminister Beatrice Ask för en kommentar om hur hon vill se att polisen utvecklar arbetet med hatbrott. Hon är dock upptagen på ett EU-möte i Aten. Hennes pressekreterare Per Claréus har lovat justitieministern kommer att återkomma i frågan till Expo Idag så fort tillfälle ges.