Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Människorättsorganisationen Human Rights Watch har tillsammans med Ilga Europe, en paraplyorganisation som representerar HBT-organisationer, sammanställt rapporten "We Have the Upper Hand". Den tar upp bristen på yttrandefrihet och avsaknaden av mänskliga rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner vid årets Prideparad i Ryssland.

I rapporten skildras det hur polisen istället för att skilja Pridedeltagare och motdemonstranter åt, snarare motade ihop de båda grupperna. Vilket gav skinnhuvuden och nationalister tillfälle att gå till fysiska angrepp. Vid ett tillfälle sattes en engelsk pridesympatisör i samma polisbuss som tre högerextremister. Ett ögonvittne berättar att skinnhuvuden och nazister uppträdde väldigt hotfullt. Andra röster uttalar sig om att polisens passivitet vid överfall på Pridedeltagare.

Sören Andersson, förbundsordförande RFSL, tycker att polisens agerande under Pride var fruktansvärt.

- Polisens arbete gick ut på att förhindra demonstranterna och inte skydda dem. Motdemonstranterna var där för att skada människor. Det är orimligt att man föser ihop människor på det här sättet.

Borgmästaren vill stoppa Pride

Den 15 maj, 12 dagar innan den planerade paraden, gav myndigheterna i Moskva avslag för Pride. Det påstods att organisatörerna vid ett sammanträde fått ett officiellt nekande svar. Enligt rapporten har arrangörerna inte varit med på något sådant möte och de säger sig inte ha mottagit detta beslut.

- Homofobin i det ryska samhället och myndigheternas agerande är allvarligt. Stillatigande ser man på när borgmästaren förbjuder Pride, säger Sören Andersson.

Det behövs organiserade demonstrationer för att motverka det som händer i Ryssland anser han. Samt att det kommer nerifrån, från de som bor i landet.

- Det krävs krav på regimen från andra stater. Att visa att man inte överlämnar åt de som berörs att själva driva kampen, säger Sören Andersson.