Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Vill lokalföreningen ha det som de har det nu så måste vi se över hur vi agerar som nästa steg. Det här är en situation som är oacceptabel, säger Anna Ek, ordförande i Svenska Freds.

Åke Sandin är en profil i den lokala föreningen Tyresö Ulands och Fredsförening (TUFF) som är medlem i Svenska Freds. I slutet av maj uppmärksammades han av lokaltidningen Vi i Tyresö för att han på sin blogg förnekat gaskammare i Auschwitz huvudläger och uttryckt tvivel angående gaskammare i förintelselägret Auschwitz-Birkenau:

"Den 'gaskammare' i Auschwitz, som miljoner skakade människor har besökt, visade sig vara en polsk-stalinistisk efterhandskonstruktion. Fast gaskammare lär ha funnits i det närbelägna Birkenau."

Anna Ek i Svenska Freds har tagit avstånd från vad hon beskriver som Sandins "missvisande beskrivningar av Förintelsen".

"Detta är en verklighetsbeskrivning som Svenska Freds inte på något sätt ställer sig bakom, utan tar skarpt avstånd från.", skriver Ek i ett uttalande på Svenska Freds hemsida.

Det är inte fösta gången som Åke Sandin ifrågasatts. Han har även vid upprepade tillfällen i TUFF:s radiosändningar försvarat kända antisemiter och menat på att kritik mot Förintelsen tystats ned. 2009 sade han:

"Inkvisitionen stämplade alla som gudsförnekare bara för att de i någon detalj avvek från den enda rätta läran. Samma konstiga uppfattning finns om Holocaust, som blivit en slags helig byggnad, vars många tempeltjänare i medierna med brösttoner ger sig på alla som påpekar enstaka konstruktionsfel."

Anna Ek uppger till Expo Idag att hon är kritisk till att denna typ av uttalande åter igen får uttryckas inom ramen för lokalföreningen.

– Vi tittar på det här och vi kommer fortsätta att begära förtydliganden från lokalföreningen. Vi kommer att förmedla att detta är en allvarlig situation som de måste hantera. Exakt hur våra krav kommer se ut kan jag inte svara på i dagsläget. Han kan inte uttrycka sig som han gör i lokalföreningens namn.

Ordföranden i TUFF Sylvia Ljungdahl vill inte uttala sig om kritiken utan hänvisar till ett krismöte som ska hållas på tisdagskvällen.

– Efter att vi har haft vårt styrelsemöte kan jag uttala mig, säger hon.

Åke Sandin menar att den kritik som riktas mot honom är orkestrerad av en "lobby" och att även Svenska Freds utsatts för påtryckningar.

– Jag lämnar för att Svenska Freds ska slippa påtryckningar från Expo och vilka det nu är, men någon skrev till mig att lobbyn har en väldig makt och varnade mig, säger Sandin.

Vilken lobby?

– Det vet jag inte, men jag har bett Anna Ek på Svenska Freds att svara på vilka det är som förtalar mig. Förtalet är en smart grej om man är propagandist.

Anna Ek slår ifrån sig att hon skulle ha varit utsatt för påtryckningar från någon lobby.

– Han har påstått detta tidigare och jag håller inte med. Vi uppmärksammades på vad han skrev och att vi reagerat på det beror ju på uttalandet i sig, inte på att vi blivit utsatta för någon sorts lobbyverksamhet, säger Ek.

Åke Sandin menar att det är upp till Tyresös styrelse att avgöra om han ska få sitta kvar i dess styrelse.

– Jag ska höra med dem om jag ska gå ur styrelsen och fortsätta vara vanlig medlem. Jag är glad över att ett femtiotal människor därav två tre från styrelsen tycker att det här drevet är förljuget och konstigt, säger Sandin.