Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

En djupgående anti-judisk strömning i såväl muslimska som kristna samhällen ligger till grund för antisemitismen, menar rapportförfattaren Mikael Tossaavainen, en strömning som fått ny luft under den utdragna konflikten mellan ockupanter och ockuperade i Palestina-Israel.

- Den kollapsade fredsprocessen är troligtvis den utlösande faktorn för den här utvecklingen, men inte dess orsak. Det går längre tillbaka. Det kan inte vara så att ockupationen av palestinsk mark automatiskt leder till påståenden som att judar idkar ritualmord på småbarn, säger Mikael Tossavainen till Expo.

I rapporten betonas att rasism mot judar idag inte är ett specifikt arabiskt eller muslimskt problem och att det långt ifrån är alla araber och muslimer som hyser dessa fördomar.

Mikael Tossavainen noterar även att den antisemitiska traditionen främst frodas bland grupper av arabiska och muslimska immigranter i segregerade och stigmatiserade förorter runt om i Europa.

- De är avskärmade från det övriga samhället och för med sig fördomar från sina urprungsländer.

Litet urval

Ett nittiotal antisemitiska incidenter rapporterades in till de judiska församlingarna under år 2002. Sjutton av dessa kunde enligt rapporten hänföras till den "arabiska och/eller muslimska miljön". Bland incidenterna finns ett mindre antal överfall och en större mängd trakasserier och hot. Det rör sig alltså inte om någon oerhörd mängd incidenter, även om antisemtiska brott, liksom brott riktade mot araber, muslimer eller homosexuella, också har ett stort mörkertal.
I rapporten sammanställs uppgifter från en handfull lärare som av olika skäl kontaktat SKMA samt en föreläsare som under flera år talat om sina erfarenheter som koncentrationslägerfånge. Urvalet är slumpmässigt och inte uttömmande, betonar Mikael Tossavainen.

- Det handlar om att påvisa att den här tendensen finns.

Och om det får han medhåll från Sveriges unga muslimers presstalesman Mehmet Kaplan.

- Det finns en vulgär antisemitism som vi ofta finner hos unga muslimer, en antisemitism som inte baseras på tron utan på den frustration och ilska som finns i arabvärlden över att inte komma till tals mot den västliga världen.

Ilskan och frustrationen riktas, enligt Mehmet Kaplan, mot den starka makten i regionen, mot Israel och dess beskyddare i många internationella sammanhang, USA.

- Det enda en del unga muslimer kan ta till för att förklara den underlägsenhet de känner är att det är någon form av konspiration som styr världen. Det är inget försvar, men en möjlig förklaring, säger han.

- Det här är något vi kännt till och som betydande muslimska företrädare i Europa har tagit upp.

I England och Frankrike har det funnits fall med imamer som underblåst antisemtiska strömningar, något som Mehmet Kaplan menar att man lyckats hålla borta från svenska moskéer. Han menar att dessa imamer "driver propaganda".

Men samtidigt kan det vara svårt att gå in och nyansera debatten så länge den ojämlika konflikten i mellanöstern fortgår. Framför allt gäller det ockupationen av Palestina.

- Det är svårt att säga till människor som ser sitt folk skjutas varje dag att vara nyanserade. Konflikten är ett öppet sår hos majoriteten muslimer i världen.

Ämnen i artikeln