Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I veckan släpptes den nationella SOM-undersökningen för 2014. I en tid med ett ständigt flöde av mer eller mindre underbyggda opinionsmätningar, är det uppfriskande med en mätning med anor, som kan se de stora dragen och ge oss en aning om hur den svenska befolkningens attityder förändrats.

En trend är tydlig. Frågan om invandringen växer i betydelse. På frågan "Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker du är viktigast i Sverige i dag?" svarade 27 procent spontant integration/immigration. (22 procent 2013) Bara sjukvård och skola har en större andel.

Det inte konstigt. Under supervalåret 2014 blev invandringen en het fråga. Delvis på grund av det ökade stödet för Sverigedemokraterna och inte minst på grund av den historiskt stora flyktingmottagningen.

Vad som är mer oväntat är att motståndet mot invandringen inte ökat. 43 procent tycker att det är bra förslag att ta emot färre flyktingar. Något mindre än förra året. Och i ett längre perspektiv betydligt mindre än i början av 1990-talet då motsvarande siffra låg på över 60 procent.

Samtidigt ökar andelen som tycker att det är dåligt förslag att ta emot färre. 32 procent, den högsta siffran någonsin sedan 1990 då mätningarna började.

Det är också de som är positiva till invandring som i störst grad tillkommit bland dem som nämner invandringen som deras viktigaste fråga.

Vi har alltså en situation där vi under en historiskt stor flyktingmottagning snarare ser en mer generös opinion växa. Medan motståndet, som är majoritet, i princip står still, eller kanske till och med går tillbaka en aning.

Alltså. Sverigedemokraterna har inte förskjutit opinionen bland befolkningen. De har blivit bättre på att suga upp den som funnits där hela tiden. Och det finns fler väljare att locka med en politik som signalerar att flyktingmottagandet ska minska.
Det i sig verkar mobilisera ett motstånd. I en allt mer polariserad fråga.

Det märks inte minst i svaren på frågan "Om du ser till läget idag, vad upplever du själv som mest oroande inför framtiden."
Bland de tio frågor som oroar mest finns två tydliga teman. Miljön och politisk extremism. På första plats kommer Miljöförstöring, som 48 procent av de tillfrågade angav. På andra plats "nynazism", 47 procent. 36 procent angav ökad främlingsfientlighet.

Vad oron bygger på är svårt att säga. Men faktum är att den rasideologiska miljöns aktiviteter har ökat. Sverigedemokraterna har gått framåt. Om rasismen ökar eller inte beror på vad man mäter. Men faktum kvarstår. Den är ett samhällsproblem som angår och oroar många.

De röster inom såväl borgerligheten som vänstern som nu öppnar upp för att begränsa invandringen ytterligare brukar säga att det är viktigt att lyssna på människors oro. Och visst finns det en legitim oro bland befolkningen kring de utmaningar som den stora migrationen till Sverige innebär. Hur ska vi se till att människor kommer i jobb? Hur löser vi bostäder? Hur ser vi till att inte segregationen ökar.

Men om man på allvar vill ta in väljarnas oro så finns det uppenbarligen fler saker än bara invandringen att lyfta fram. Gör man inte det framstår den där viljan att lägga örat till marken mer som en skenmanöver för att kunna driva sin egen linje, än en genuin vilja att ta sig an de frågor som faktiskt betyder något för väljarna.
Dit hör numera rasismen. En av vår tids största utmaningar.

Ämnen i artikeln