Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den 9 mars medverkade Sverigedemokraternas partisekreterare Richard Jomshof i SVT:s debattprogram Sverige möts där framtiden för det mångkulturella Sverige skulle debatteras. I debatten pratade Jomshof om sin syn på muslimska samhällen.

– Jag lider med människorna som tvingas födas i de länderna. Islam är enligt mig en avskyvärd ideologi och religion, sade han.

Riksdagsledamoten Björn Söder gick snabbt ut på Twitter och skrev: ”Richard Jomshof pratar klarspråk om islam, som en avskyvärd religion”. Inlägget retweetades av Sverigedemokraternas huvudkonto.

Jomshofs uttlande väckte reaktioner och bland annat moderatledaren Ulf Kristersson reagerade och sade: ”Att kalla världsreligionen islam med 1,8 miljarder utövare för ’avskyvärd’ är helt enkelt avskyvärt”.

Kritiken fick partiet att reagera. Såväl Jomshof som hans partiledare Jimmie Åkesson svarade kritikerna att det rörde sig om en felsägning som råkat ske i direktsändning.

– För mig är det helt uppenbart att det är islamism han syftar på. Vill man missförstå kan man naturligtvis rycka ett ord ur sitt sammanhang. Men det är islamism och politisk islam, vad det har gjort med den muslimska delen av världen, och religion och människor som farit illa av det som han talar om, sade Jimmie Åkesson till Svenska Dagbladet

Även Söders twitterinlägg uppmärksammades och kritiserades. Dagen efter skrev han på Twitter: ”Jag har alltså varken ställt mig bakom eller tagit avstånd från det som sades. Det fanns inga värderingar i det jag skrev. Med ’klarspråk’ menas att uttrycka sig rakt på sak och utan omskrivning. Någon som ifrågasätter att det var klarspråk?”

Men det är inte första gången som en SD-företrädare slinter med tungan. SD har i såväl officiella sammanhang som bland företrädare återkommande pekat ut islam som ett problem. Expo har gått igenom ett av partiets officiella organ, parti- och medlemstidningen SD-Kuriren, och kan konstatera att det återkommande sägs ”fel”. Nedan finner du ett urval, 25 citat hämtade från partiorganet.

SD-kuriren
SD-Kuriren 2006-69

SD-Kuriren 1992-19, redaktör: Anders Klarström

”Och sedan beter de sig som de gör då de redan från födseln blir hjärntvättade av islams alla lagar. Sedan kommer de hit, till det 'lugna' Sverige. Då de sedan vilt får härja omkring här skyddas de av det till synes blinda och döva samhället.” (Citat från artikeln "Invandrarvåldet, ett hån mot de gamla svenskarna?" av Andreas Nordin)

SD-Kuriren 1996-28, redaktör: Torbjörn Kastell

”Ehuru islams militanta, kvinnodiskriminerade och politiska avarter har jämförts med kristendomens tidiga utveckling i Europa, måste sanningen konstateras, den att någon trovärdig sekulariserad och tolerant huvudgren av Islam ej existerar.” (Citat från artikeln "Jansson har ordet" av Mikael Jansson)

”Det är därför oroväckande att många präster väljer att ta ställning mot det svenska folket och dess bästa och genom sitt försvar av islams utbredning i Sverige, även mot sin egen religion.” (Citat från artikeln "Svenska kyrkan —hur svensk är den egentligen?", osignerad text)

”Något som är av central betydelse inom islam i allmänhet, och shi'a i synnerhet är föreställningen om islams kommande seger och totala erövring av världen.” (Citat från artikeln "Shi'i tema —Allahs krigare", osignerad text)

SD-kuriren 2001-41, chefredaktör: Richard Jomshof

”Men för oss som förstått vilken fara islam utgör för Sverige är det dags att säga ifrån — denna gång på allvar." (Citat från artikeln "En fördomsfri bild av islam" av Richard Jomshof)

SD-Kuriren 2001-42, chefredaktör: Richard Jomshof

”Genom historien har islam alltid spridit sig genom att små grupper konsoliderat sig, varefter resten av området sakta men säkert blivit islamiserat." (Citat från artikeln "Västvärlden ligger på silverfat" av Peter Neerup Buhi)

SD-Kuriren 2002-49, chefredaktör: Richard Jomshof

”Kommer muslimer och kristna att kunna leva sida vid sida i ett framtida Europa? Svaret är nej! Skillnaden i livssyn är för stor, då islams främsta fiende är materialismen, vilken till stor del har ersatt den kristna tron i väst. Vetenskap och materialism är två av grundpelarna i det västerländska samhället.” (Citat från artikeln "Islam och Väst” av Torsten Bodekull)

SD-Kuriren 2003-51, chefredaktör: Richard Jomshof

”Det finns inget land på vår jord där demokrati och islam fungerar i samspel. Det enda undantaget må vara det sekulariserade Turkiet. Men där gick i höstas islamisterna segrande ur valet” (Citat från artikeln ”Sveriges islamisering” av Richard Jomshof)

SD-Kuriren 2003-53, chefredaktör: Richard Jomshof

”Samtidigt som våra styrande låter sin naiva syn på islam vara allenarådande, växer den muslimska befolkningen i hela Europa, och med dem kraven på att den hävdvunna demokratin inskränks och på sikt avskaffas till förmån för den islamiska lagen sharia." (Citat från artikeln ”Muslimska Brödraskapet” av Richard Jomshof)

SD-Kuriren 2006-67, chefredaktör: Richard Jomshof

” Vi måste våga ifrågasätta islam och visa att våra västerländska värderingar står högre än islams lära och regler här i våra länder.” (Citat från artikeln ”Vi måste våga ifrågasätta islam” av Björn Söder)

SD-Kuriren 2006-68, chefredaktör: Richard Jomshof

"Det är nämligen dags att det svenska folket får reda på vad som egentligen pågår; att islam är på väg att flytta fram sina positioner och att detta sker med etablissemangets hjälp - inte minst socialdemokraterna har visat sig krypa ordentligt för islam." (Rubrik saknas, skriven av Richard Jomshof)

"Storbritanniens premiärminister Neville Chamberlain på fullt allvar trodde att Adolf Hitler talade sanning när han påstod att annekteringen av Tjeckoslovakien var Nazitysklands sista territoriella krav. Den som kan sin historia kanske minns att Chamberlain åkte hem till sina landsmän efter mötet med Hitler i september 1938 i tron att han hade blidkat honom. Själv trodde Chamberlain att han hade uppnått 'fred i vår tid', som han valde att uttrycka det. Vi vet dock alla hur långvarig den 'freden' var - ett år senare bröt andra världskriget ut med all sin kraft. Jag menar att våra styrande är precis lika naiva i sin syn på islam." (Citat från artikeln ”Sharia oförenligt med demokrati” av Richard Jomshof)

”Som man märker, är det hämnd och våld som främst finns i sinnet hos framträdande representanter för islam.” (Citat från artiklen ”Jacques Lefrance väcker nytt hopp!” av Poul Vinther Jensen)

SD-Kuriren 2006-69, chefredaktör: Richard Jomshof

”Sådana dåd visar med största tydlighet hur farlig islam som religion är. Naturligtvis går det inte att dra alla muslimer över en kam. Det gör jag inte heller. Alla muslimer är naturligtvis inte terrorister, och alla terrorister är naturligtvis inte muslimer. Men det är dags att inse att islam skiljer sig från övriga världsreligioner genom sin utbredda och oerhörda fanatism.” (Citat från artikeln ”Islamiseringen av Sverige” av Richard Jomshof)

”Hand i hand har islam och nazismen vandrat alltsedan 1930-talet och inte ens döden tycks kunna skilja dem åt /…/ Det nätverk som islam och nazisterna byggt upp överlevde alltså det militära nederlaget och är faktiskt fortfarande i högsta grad aktivt.” (Citat från artikeln ”Bestående vänskap: Islam och nazismen” av Christer Laurell)

SD-Kuriren 2007-74, chefredaktör: Richard Jomshof                   

"På samma sätt som den demokratiska världen tog kampen mot nazismen under 1930- och 40-talen, måste vi idag ta kampen mot islam och islamisterna." (Citat från artikeln ”Islamiseringen av Sverige” av Richard Jomshof)

"Sverigedemokraterna vill sätta stopp för islams snabba utbredning i Sverige, utvisa imamer som vägrar följa svenska normer och värderingar, förbjuda fullskaliga moskéer på svensk mark och förbjuda muslimska friskolor.” (Citat från artikeln ”Nej till islamism!” , osignerad)

SD-Kuriren 2008-76, chefredaktör: Richard Jomshof

”Geert Wilders, partiledare för det nederländska Partiet för frihet (PVV) och parlamentsledamot, har släppt en kritisk film om islam. Filmen visar att islam är en totalitär ideologi och inspirationskälla för terrorism. /…/ Muslimer vill att du bereder väg för islam, men islam bereder ingen väg för dig. Regeringen insisterar på att du respekterar islam, men islam respekterar inte dig. Islam vill härska och förstöra vår västerländska civilisation.” (Citat från artikeln "Kritisk film om islam upprör muslimer” av Björn Söder)

SD-Kuriren 2009-82, chefredaktör: Tommy Hansson

”Det finns ett skriande behov i Sverige av information som visar annat än den tillrättalagda bild som naiv svensk media visar av islam, där man gång på gång går ur sin väg för att skönmåla denna ideologi." (Kent Ekeroth citeras i artikeln "Malmöseminarium om islamisering", osignerad)

SD-Kuriren 2009-84, chefredaktör: Tommy Hansson

”Sverigedemokraterna vänder sig mot att det svenska samhället allt mer anpassar sig efter islam.” (Citat från artikeln ”Helsingborgsmoskén blir en valfråga?”, osignerad)

SD-Kuriren 2010-86, chefredaktör: Tommy Hansson

”Varför är det då så att man ofta hör att terrorism motiveras av fattigdom? Tesen, menar jag, tar sin utgångspunkt i någon form av socialistiskt klasstänkande, som om allt motiverades av mängden pengar i fickan, samtidigt som den förminskar, eller helt tar bort, islams roll i sammanhanget. Detta resulterar i sin tur i att mångkulturalismen upprätthålls eftersom den muslimska kulturen återigen skyddas från berättigad kritik, liksom myterna om den 'muslimska guldåldern' eller den 'muslimska toleransen' bidrar. Om det inte vore för dessa myter skulle det näppeligen finnas något positivt att säga om islam eller den kultur den medfört och därmed skulle mångkulturalismen falla, eftersom om det inte finns något positivt att säga om en viss kultur kan ingen samtidigt förespråka att denna kultur ska ingå i ett 'mångkulturellt samhälle'." (Citat från artikeln ”Terrorister är inte fattiga” av Kent Ekeroth)

”Vad som i alla fall står klart är att det finns goda chanser att om ett par månader få en premiärminister (Geert Wilders, red. anm.) i Europa som för första gången tar avstånd från islam och mångkultur. Skulle det inträffa vill jag betrakta det som en av de absolut viktigaste händelserna i Europa på lång tid och skulle förmodligen ge positiva effekter på andra islam- och mångkulturkritiska partier runt om i Europa. Det kan vara början på slutet för islamiseringen av Europa och en väckarklocka för dagens naiva ledare som försatt Europa i en ned åtgående spiral” (Citat från artikeln ”Den 9 juni 2010 kan bli ett historiskt datum i Nederländerna” av Kent Ekeroth)

SD-Kuriren 2010-87, chefredaktör: Tommy Hansson

”Sverigedemokraterna värnar frihet, demokrati och jämställdhet. Då dessa värden inte är förenliga med islam säger man nej till en islamisering av Sverige." (Citat från artikeln ”Värna friheten – motverka islamiseringen!”, osignerad)

SD-Kuriren 2011-90, chefredaktör: Tommy Hansson

”Islam är en heltäckande ideologi där det inte är möjligt att göra en bodelning mellan religion och politik, något som går stick i stäv med den västerländska demokratiska traditionen.” (Citat från artikeln ”Den smygande islamiseringen och dess betydelse” av Tommy Hansson)

SD-kuriren 2012-102, chefredaktör: Tommy Hansson

”Geert Wilders viktigaste budskap i Malmö var att hela västvärldens frihet hotas av den intoleranta företeelse som kallas islam. Han hänvisade till Aleksandr Solsjenitsyns bekanta ord om att ”sanningen är sällan söt utan ofta besk” och att den beska eller bittra sanningen om islam måste fram. Däri har Geert Wilders utan tvivel rätt.” (Citat från artikeln "Geert Wilders beska sanningar om islam får inte tystas” av Tommy Hanson)