Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den svenska säkerhetspolisen Säpo har släppt en årsrapport där de konstaterar att det största terrorhotet i Sverige idag utgörs av personer eller grupper med radikalislamistiska motiv.

Säpo förväntar sig att den radikalislamistiska miljöns tillväxt kommer att mattas av efter att IS förlorat i Syrien. Samtidigt konstateras att Sverige har fler våldsbejakande islamister än någon gång tidigare. Säpo menar att hotet från den radikalislamistiska miljön skiljer ut sig jämfört med det hot som den autonoma- och högerextremamiljön utgör.

”Verksamheten i vit makt-miljön och den autonoma miljön handlar i mindre utsträckning om storskaliga, grova våldsbrott med stora skadeutfall utan mer om att systematiskt använda våld, hot och trakasserier för att avskaffa eller ändra vårt demokratiska styrelseskick”, säger Säkerhetspolisens analytiker Ahn-Za Hagström i rapporten.

Våldsbejakande grupper en del av en bredare miljö

Säpo beskriver en trend där ”en främlingsfientlig och radikalnationalistisk idéströmning” i samhället ökar och att detta framförallt sker på nätet. Enligt säkerhetspolisen gör det att våldsbejakande grupper blir en del av en bredare miljö. 

”Att vit makt-miljön och den lösare främlingsfientliga miljön närmar sig varandra kan bli en drivkraft för individer att begå främlingsfientligt motiverade brott. En sådan utveckling måste följas noga.”, skriver säkerhetspolisen. 

Att den högerextrema miljön flyter samman innebär även att brott som motiveras av vit makt-ideologi inte nödvändigtvis behöver utgå från tydliga organisationsstrukturer eller begås av individer med en klar organisationstillhörighet, men att organisationer kan inspirera till och vägleda sådana brott. Detta kan göra Säpos uppdrag mer komplext framöver, säger Ahn-Za Hagström. 

Nordiska motståndsrörelsen ställde upp i tre kommuner i valet 2018. Ahn-Za Hagström säger i rapporten att Säpo förvånats över hur de lyckades påverka det offentliga samtalet. 

"Trots att långt ifrån allt de gjorde var brottsligt, så lyckades de med hjälp av sitt skrämselkapital att ta plats i media och påverka samhällsdebatten”, säger hon i rapporten.

Säpo slår i sin årsrapport fast att det inte finns någon extremistmiljö i Sverige som hotar det demokratiska statsskicket i sin helhet.