Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Den politiska analysen av extremhögern är också överraskande insiktsfull. För första gången gör Säpo en analys av framväxande högerextremism i Europa. Rapporten konstaterar att politisk extremism har en tendens att växa sig stark i tider då samhället befinner sig i kraftig förändring:

»Den partipolitiska högerextremismen har under decenniets andra hälft fortsatt att vinna terräng i Europa. (...) Under 1998 lyckades det extremnationalistiska partiet Tyska Folkunionen (DVU) samla en förvånande hög andel av väljarkåren. I Danmark röstade en kvarts miljon väljare på det nybildade främlingsfientliga Danskt Folkeparti vid folketingsvalet. Sedan tidigare har högerpopulistiska partier i Österrike, Frankrike, Italien och Norge kunnat notera liknande framgångar.«

Sverigedemokraterna

Säkerhetspolisen räknar från och med i år in Sverigedemokraterna (SD) bland extremistpartierna, och noterar särskilt samarbetet inom Euro-Nat:

»Det europeiska samarbetet via den högerextrema paraplyorganisationen Euro-Nat, i vilken bland annat Sverigedemokraterna, Front National i Frankrike och det belgiska partiet Vlaams Blok ingår, fortsätter. Syftet är bland annat att försöka öka det politiska inflytandet i EU-parlamentet.«

Möjligen saknas tillägget att Euro-Nat syftar till att utplåna EU.

Bland de rasideologiska grupper som nämns i SÄPO-rapporten finns Nationalsocialistisk Front, Ariska Brödraskapet, NS Stockholm, Nationell Ungdom, Svenska motståndsrörelsen, Alternativ media och Nordland. Ragnarock Records och dess försäljningsorganisation Wasakåren anses ha en »betydande ställning« inom den svenska produktionen av vit makt-musik och konsertverksamhet i landet. Lite förvånande nämns dock även Kreativistens Kyrka på sluttampen; organisationen har varit en mer eller mindre inaktiv enmansrörelse i flera år.

Rasistiska brott

Antalet brott med främlingsfientliga inslag uppgår till totalt 2 210, en ökning jämfört med 1997. Av dessa var ca 1 800 tydligt rasistiska brott. Det vanligaste brottet är olaga hot (totalt 321), ofredande (253) och misshandel (253).

Vad gäller grövre brottslighet förekom tre försök till mord eller dråp med rasistiska inslag under 1998. På nyårsnatten misshandlades en invandrare i Östergötland och blev bland annat huggen i bröstet med en sax. I Örnsköldsvik misshandlades en svart invandrare med kniv och i Klippan sköt en NSF-aktivist mot en invandrares lägenhet.

Under året noterades 29 fall av grov misshandel och 382 fall av allmän misshandel.

Antalet brott med antisemitiska inslag har ökat till 119 fall. Hets mot folkgrupp, ofredande och skadegörelse toppar statistiken, men även sex fall av misshandel.

Under 1998 noterades 226 brott med homofobiska inslag. Trots att det statistiska underlaget är mindre än de antisemitska brotten ökar kolumnen för misshandel dramatiskt till 40 fall och grov misshandel till tre.

Av statistiken framgår att homosexuella fortfarande är den enskilt mest utsatta gruppen när det gäller våldsdåd.

© Expo 1999
(Expo/Svartvitt nr 3/4 - 1999)