Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

"Om regeringen fälls kan detta så småningom leda till nyval. Förmodligen kommer en fällning att innebära ombildning av regeringen och ett nyval är sista utvägen. Men risken för nyval finns trots allt och då är det viktigt att veta vilka resurser distrikt och kommunföreningar har för en valrörelse, skriver partisekreterare Björn Söder i mejlet som skickades ut till samtliga av partiets distriktsordförande. I brevet uppmanas distrikten redogöra om de är både ekonomiskt och organisatoriskt redo för nyval.

Ända sedan regeringen bildades har frågan kring hur Sverigedemokraterna ska ställa sig i budgetfrågan varit uppmärksammad. Partiet har inte gett besked, trots att deras röst kan avgöra om regeringens budget går igenom eller ej. Gör den inte det väntar en regeringskris som i slutändan skulle kunna leda till ett nyval eller extraval som är den korrekta benämningen. Att Sverigedemokraterna vägrat ge besked har irriterat statsminister Stefan Löfven som menar att Sverigedemokraterna gjort riksdagen till en "lekstuga".

Sverigedemokraterna å sin sida har utnyttjat situationen för att försöka sätta press på regeringen. Bland annat kräver partiet av regeringen att invandringen minskas med 50 procent. Sverigedemokraterna vill även ha bort Miljöpartiet från regeringen som de menar fått "oproportionellt stort inflytande".

Ett mejl från partisekreterare Björn Söder till partiets distriktsordförande runt om i landet visar att beslutet om budgeten vilar på ytterligare faktorer som partiet måste ta hänsyn till. Den ekonomiska och organisatoriska. Ett nyval innebär att partiet måste gå in en ny valrörelse. Söder ger i det interna mejlet distriktsordförandena i uppdrag att på ett möte med partiet ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt redogöra flera saker.

"1. Har ditt distrikt och kommunföreningarna inom distriktet organisatoriska resurser för att kunna genomföra en valrörelse under våren.
2. Har ditt distrikt och kommunföreningarna inom distriktet ekonomiska resurser att kunna genomföra en valrörelse under våren? Hur mycket pengar finns i kassorna efter att partistödet utbetalats i januari-februari?
3. Kan ditt distrikt och kommunföreningarna inom distriktet tänka sig att satsa pengar i en valrörelse, antingen genom bidrag till riksorganisationens gemensamma valfond eller via utlåning till riksorganisationen? Hur mycket och i vilken form."

I brevet tydliggörs samtidigt att distrikten inte ska tro att beslutet om hur Sverigedemokraterna ska agera ligger på dem.

"Det politiska beslutet vilar högst på riksdagsgruppen och jag uppmanar alla DO att, om förfrågningar från journalister kommer, inte uttala sig i frågan om hur man anser att partiet bör agera. Detta därför det är viktigt att beakta alla politiska, organisatoriska, ekonomiska och strategiska aspekter.", skriver han.

En undersökning Aftonbladet gjort visar att sju av tio SD-väljare vill att Sverigedemokraterna ska fälla regeringen. Något som Söder inte vill att det ska bli en diskussion kring. Distrikten får i mejlet klara besked om att de inte ska tala med medier om hur de tycker att partiet ska agera i riksdagens omröstning om budgeten.

"Det bör inte bli tal om en politisk diskussion kring hur distrikten ställer sig till att fälla regeringen eller ej. En sådan diskussion skulle kunna hamna i medierna där journalisterna gärna skulle vilja framhålla vilka distrikt som tycker si och vilka som tycker så för att försöka få fram en bild av ett "splittrat" parti", skriver Söder.

Ämnen i artikeln