Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det är det tyska analysföretaget Gfk som på uppdrag av The Wall Street Journal Europe som utfört en undersökning om europeers hållning till religion. Undersökningen genomförders under perioden september till oktober 2004. De primära målen för undersökningen var att undersöka vilken religion man identifierade sig med och om man tror på Gud (som i kristendomen). Till detta lade man två frågor som var mer en tolkningsfråga, undersökningen ville ta reda på i vilken utsträckning antisemitism och islamofobi fanns i Europa. Därför ombeddes de som deltog i undersökningen att göra en uppskattning om grader av antisemitism och islamofobi i sitt eget land.

75 procent av de svarande i Sverige ansåg att det fanns en hög grad av islamofobi i landet.

Detta har nu fått Sverigedemokraterna att hävda att tre fjärdelar av den svenska befolkningen har en stark ovilja mot muslimer. Det undersökningen i sig undersöker är hur svarspersonerna upplever att samhället är, inte någon relativ närvaro av islamofobi.

Det kan också vara så att SD inte ens granskat grundmaterialet då de citerar den danska tidningen Kristeligt Dagblad.

Ämnen i artikeln