Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Turkiet betraktas med skepsis av Sverigedemokraterna som menar att landet inte hör hemma i EU på grund av att det inte är kristet. Tillsammans med FPÖ, Lega Nord, Dansk Folkeparti, Vlaams Belang och Slovenská národná strana, enas nu sex EU-kritiska partiet för att "skydda" unionen mot Turkiet.

Mötet var enligt nättidningen EU-observer inspirerat av den vänsterorienterade intressegruppen Avaaz som samlat en miljon namnunderskrifter till stöd för ett förbud mot genmodifierade organismer över hela EU. Enligt Lissabonfördraget som trädde i kraft i januari i år måste Europaparlamentet överväga lagstiftning om en miljon namn samlas in till ett ändamål.

Unionen från Wien försöker nu stoppa Turkiets EU-medlemskap på samma vis.

Vid ett liknande möte förra året var även Frankrikes Front National och Ataka från Bulgarien inbjudna. Vid årets möte var de inte välkomna.