Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Frågan aktualiserades av att Sverigedemokrater som nu lämnat partiet kritiserar Filper. De tyckte inte att Runar Filper tagit avstånd från mejlen och hemsidorna utan tvärtom skyddat Erik T Johansson. Vad stod egentligen på de sidor som Erik T Johansson länkat till?
 

Detta har hänt

Expo har låtit en av Sveriges främsta experter kring förnekandet av Förintelsen Stéphane Bruchfeld, granska sidorna och mejlen. Han slår fast att de handlar om extrem antisemitism. Den ena sajten är en Evangelisk kristen sekt som anklagar judarna för att ligga bakom Förintelsen. Den andra sajten innehåller en text skrivet den kände förintelseförnekaren Benjamin H Freedman, som hävdar Tyskland förde ett överlevnadskrig mot judarna.
– Det viktiga här är att allt handlar om klassisk antisemitism och en av sidorna är typisk för Förintelseförnekare, säger Stéphane Bruchfeld.

"Handlar mer om sionism"

Runar Filper säger att han har studerat innehållet i länkarna.
– Jag konstaterar bara att de inte förnekar Förintelsen, de handlar mer om sionismen i stort, new age och hur det påverkat. Den andra länken handlar om tiden till första världskriget, mellankrigstiden och Palestina, säger Filper till Expo

Stéphane Bruchfeld är frågande till Runar Filpers sätt att se på sidorna.
– I bästa fall är det djup okunnighet om vad antisemitism och förintelseförnekande är, eller så handlar det om att han vill skydda Johansson och SD, och går långt för att bortförklara vad det är för någonting han uttryckt. Det tredje alternativet är att budskapen ligger nära hans egen uppfattningar. Det kan också vara allt detta på en gång, säger han.

Mejlen neutrala

När Expo ber Runar Filper att förtydliga sin syn på om sidorna är antisemitiska svarar Filper att han inte tänker ge några ytterligare kommentarer. När det gäller Erik T Johanssons egna kommentarer i mejlen som beskriver sajterna som intressanta och tillägger "ingen rök utan eld", så tycker Runar Filper att det är neutralt skrivet och utan värderingar.

Inte heller där får han stöd av Bruchfeld.
– Det är klart att Johansson sympatiserar med innehållet, men inte vågar stå för det fullt ut. "Ingen rök utan eld" betyder att han tycker att det ligger någonting i det. Han tänker uppenbarligen i sådana här banor och vill intressera andra för det.

Partiet tar avstånd

Sverigedemokraternas pressekreterare Martin Kinnunen säger till Expo att han tycker att det är självklart att man, som förespråkare för partiet, ska ta avstånd från antisemitism.
- Finns det en medlem som sprider sådant som inte partiet står för, då bör man konfrontera det, säger Martin Kinnunen.

Det finns ett uteslutningsärende gällande Erik T Johansson inlämnat till partistyrelsen. Att beslut dröjt beror enligt Kinnunen på att ärendet fallit mellan stolarna.