Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

TT har gått igenom samtliga voteringar som hållits i riksdagen under första halvåret sedan valet. Totalt rör det sig om 289 stycken. Sverigedemokraterna har i 72 procent av fallen röstat med regeringen.

Vid frågor där blocken haft skilda uppfattningar och Sverigedemokraterna därmed fått en vågmästarroll har regeringsstödet varit ännu tydligare. I sådana fall har Sverigedemokraterna i 94 procent av fallen röstat med regeringen.

TT:s undersökning bekräftar den genomgång av voteringar som Riksdagens utredningstjänst gjorde tidigare i år och som rörde perioden från riksdagens öppnande till den 21 december 2010. Den undersökningen visade att när Sverigedemokraterna hade en vågmästarposition röstade de med regeringen i 91,7 procent av fallen.

Ämnen i artikeln