Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Så har vi gjort

  • Vi har gått in på valmyndighetens hemsida, val.se, och räknat varje partis avgångna ledamöter, det vill säga personer som blivit invalda i fullmäktige men därefter avsagt sig sitt uppdrag av olika anledningar. Därefter har vi räknat ut relationen mellan avhoppen och antalet mandat per parti och län samt för hela riket. Uppgifterna är hämtade den 21 september.

En sammanställning som Expo.se gjort jämför Sverigedemokraternas avgångsfrekvens från kommunfullmäktige med övriga partiers. Undersökningen visar att av övriga partier har 4,5 procent avsagt sig sina uppdrag jämfört med Sverigedemokraternas 22,5 procent.

Sverigedemokraternas partisekreterare Eric Myrin säger att partiet inte har en klar bild över vad avhoppen beror på. Han hänvisar till Expos tidigare undersökning som visar att en stor del sverigedemokrater anger privata skäl till att de hoppar av. Samhällsklimatet och öppna vallistor är andra anledningar som Myrin nämner.

- Det är en social stigmatisering att vara kandidat för Sverigedemokraterna, det är större risker att uteslutas ur fackförbundet eller att bli utsatt för hot.

När Expo tidigare i år frågade 75 Sverigedemokrater om varför de lämnat sina politiska uppdrag var det dock ingen som uppgav hot eller trakasserier som skäl.

På frågan om Sverigedemokraterna gör något fel, svarar Myrin:

- Vi behöver bygga upp vår organisation och bli starkare och ge ett bättre stöd, det är någonting vi får arbeta med, säger han.

Det är bara i Blekinge län som Sverigedemokraterna ligger under rikssnittet.

I Värmland, Örebro, Västra Götaland, Kronobergs län, Dalarna och i Västmanland har över 30 procent av de lokala företrädarna för partiet tackat nej till sina förtroendeuppdrag.

I Östergötlands län där 35 procent hoppat av, menar Sverigedemokraternas distriktsordförande, Markus Wiechel, att avhoppen har många förklaringar. En av dem är att en del flyttat från kommunen. En annan är att Sverigedemokraternas företrädare inte är lika erfarna som de andra partiernas. Han nämner också att sverigedemokrater känner ett utanförskap.

- Självklart är det ett stort problem att folk hoppar av men det är delvis också de andra partierna, de måste ta sitt ansvar eftersom de skapat en situation som gör det väldigt svårt för våra företrädare att vara kvar ofta, säger Markus Wiechel.

Runar Filper som är distriktsordförande i Värmland menar att problemen med avhopp i hans distrikt beror på att personer skrivits in på valsedlar utan att ha blivit tillfrågade. Trots det är han öppen med att fortsätta att använda sig av öppna valsedlar som gör att partiet inte kan kontrollera vem som väljs in.

– Vi kommer låsa listorna där vi vet att vi har ett försvarligt antal representanter. Men där vi bara har en eller två kandidater och vet att vi kan få tre eller fyra mandat kommer vi kanske fortfarande ha öppna listor, säger Filper.

Även i Skåne som är ett traditionellt starkt fäste för Sverigedemokraterna har 14 procent hoppat av.

Partik Ehn som är distriktsordförande i Västra Götaland vill inte kommentera uppgifterna. Expo har även sökt Mikael Eskilandersson, ordförande i distrikt Syd för en kommentar.

Ämnen i artikeln