Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Det är i ett Twittermeddelande angående ett inslag i TV4 om Sverigedemokraternas riksdagsledamot Kent Ekeroth som Josef Fransson skriver:

"Kent Ekeroth som fått titeln 'Extremaste sverigedemokraten' framstår som en fågelunge jämf.(sic) med denna frispråk (sic) kvinna", och Fransson länkar vidare till ett youtube klipp.

Filmen som Fransson länkar till uppmanar bland annat till en kamp mot muslimer.

"Du slåss eller du dör, det är ditt val", säger kvinnan i filmen.

Josef Fransson säger att twitterlänken var menad som ett humoristiskt inslag i samband med att Kent Ekeroth "korats till Sverigedemokraternas extremaste person" i TV4 . Fransson säger att kvinnan i klippet verkar vara "en galenpanna" och att filmen innehåller en rad sakfel och överdrifter men att hon trots det tar upp viktiga frågor.

– Hon säger att vår kultur håller på att gå under och att vi förtjänar det om vi inte gör något åt det. Det är något jag kan sympatisera med.

Fransson menar även att en viktig fråga är hur kvinnors sexualitet kontrolleras inom islam och att det är ett viktigt område att ta upp.

Enligt Fransson har religiösa ledare i Sverige en genomtänkt strategi för att "islamisera" Sverige.

– Moskéerna brukar normalt sett kombineras med diverse kulturcenter, hela idén med detta är att distansera sig från samhället och inte ingå i den svenska gemenskapen. Det är uppenbart att det är själva syftet från de muslimska ledarna och finansiärerna.

Problemet är inte om man kallar sig muslim utan om man är religiös, menar han.

– Följer man det som står i den jävla skitboken, rent ut sagt. Då har man ingen plats i mitt samhälle, säger Josef Fransson.

För att skydda sig mot den "islamisering" som Fransson upplever pågår säger han att invandringen måste begränsas från muslimska länder och att vissa typer av moskébyggen måste förbjudas. Han kopplar även ihop så kallade problemområden i Sverige med islam.

– Vi har prövningar i vårt samhälle och i förlängningen av vår civilisation. Då kan vi ta Libanon som exempel, ett land som för några årtionden sen var kristet och som knappast kan kallas kristet idag.

Filmen som Fransson länkat till påstår bland annat att pedofili är ett muslimskt fenomen som muslimer genom statliga institutioner försöker normalisera i USA. Enligt filmens föreläsare försöker muslimer krossa all moral i samhället. Föreläsaren hävdar även att muslimska rörelser försöker legalisera incest i Europa.

USA:s president Barack Obama påstås med all sannolikhet ha utsatts för sexuella övergrepp som barn och ha blivit homosexuell till följd av den muslimska kulturen.

– Den delen som jag länkar till tycker jag var något mer nyanserad än de andra delarna, säger Josef Fransson om filmen.

Ämnen i artikeln