Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Under fredagen presenterade idéhistorikern Tony Gustafsson den första delen i Sverigedemokraternas vitbok. På ett övergripande plan är det mesta som presenteras i vitboken redan känt.

Tony Gustafsson har identifierat 22 av 30 personer som varit drivande i grundandet av Sverigedemokraterna. 18 av dem har en koppling till den rasistiska kampanjorganisationen Bevara Sverige svenskt. Bland dem har flera även en bakgrund inom fascistiska och nazistiska rörelser, från 1920-talet och framåt. Det handlar till exempel om partier och organisationer som den så kallade Lindholmsrörelsen på 1930- och 1940-talet, Nysvenska rörelsen och Nordiska rikspartiet. Rapporten framhåller också att SD bildats som en fortsättning av Bevara Sverige svenskt.

Fakta ha funnits i två decennier 

Den övergripande bilden av det som presenteras publicerades av Expo-journalisterna Mikael Ekman och Stieg Larsson 2001 i boken Sverigedemokraterna – Den nationella rörelsen. Alltså för över 20 år sedan. Med tiden har andra journalister lagt till och vecklat ut historien ytterligare.

Så för den som velat veta har fakta om Sverigedemokraternas bakgrund legat på bordet i två decennier.  

Trots det har partiet valt att ignorera sitt förflutna, relativiserat besvärande uppgifter och försökt skriva om historien eller helt enkelt ljuga om den. Vi som granskat partiets historia har utmålats som att vi överdriver och brunmålar. Nu visar det sig att vi hade rätt hela tiden – så klart.

Säger emot sin egen vitbok 

En vitbok borde i rimlighetens namn leda till någon slags uppgörelse, kanske en ursäkt. Åtminstone någon form av reflektion hos den som beställt den. Men Sverigedemokraterna fortsätter i samma anda som tidigare.

Tony Gustafsson konstaterar i rapporten:

”Ett annat mönster som framträder och som bör lyftas fram i detta sammanhang är den politiska och ideologiska bakgrunden hos en betydande del av Sverigedemokraternas grundargeneration. I denna generation fanns nämligen hela 1980-talets nationella rörelse representerad i hela sin bredd.”

Hela den nationella rörelsen alltså. Det innebär hela det högerextrema fältet inklusive nazister och fascister.

Trots det menar partiet i sitt pressmeddelande att Sverigedemokraterna INTE var del av en fascist-anknuten rörelse. Det är en häpnadsväckande slutsats som går helt emot vad deras egen vitbok kommit fram till.

I flera intervjuer har företrädare för partiet konstaterat att det som framkommit i vitbokens första del ju redan är känt sedan tidigare. Som om det vore en helt oproblematisk sak.

Märklig politisk teater 

Hela vitboksprojektet är en märklig politisk teater. SD själva vill inte göra upp med något av sitt förflutna. De har lanserat vitboksprojektet för att kunna lägga partiets grundande bakom sig. För att vi ska glömma och låtsas som ingenting. Det är samtidigt en gåva till deras nya allierade som nu kan försöka hävda att SD gjort upp med sitt förflutna. 

SD och deras allierade och beskyddare vill att vi ska tänka att historien inte spelar någon roll. Men för att förstå vart ett parti är på väg behöver vi förstå varifrån det kommer. Vi vet att Sverigedemokraterna är sprunget ur den svenska så kallade nationella rörelsen – det visar nu till och med deras egen vitbok. Vi vet att det politiska projektet har varit att göra ytterhögerns politiska program aptitligt för bredare samhällslager. En förutsättning för det har varit att distansera sig från de mest sekteristiska och extrema delarna av svensk extremhöger.

Men vad är kärnan i Sverigedemokraterna?

Idag skriver SD-anhängarna SD2022 som peppande hashtag och samlande paroll.
Det är talande. Inget politiskt innehåll som illasinnade politiska motståndare kan ge sig på.  

I en annan tid, när omgivningen helt glömt eller slutat bry sig som ytterhögerns skadliga politik och arv, då kanske anhängarna kan skriva det som än idag sammanfattar partiets grundläggande syfte och funktion – BSS, Bevara Sverige svenskt.