Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Sverigedemokraterna har under många år pratat om att ta fram en vitbok som ska kartlägga partiets historia. I höstas stod det klart att idéhistorikern Tony Gustafsson tagit sig an uppdraget. På fredagen presenterades den första delrapporten som avhandlar de närmsta åren innan och efter partiets grundande 1988.

Delrapporten syftar till att visa på vilka organisationer som hade en central roll i att SD bildades och vilka personer som var med och grundade partiet. I en senare rapport kommer även partiets ideologi att avhandlas.

LÄS MER: Historien SD (inte?) vill begrava

I delrapporten bekräftas det många forskare och journalister tidigare lyft fram om SD, det vill säga att partiet har tydliga nazistiska och fascistiska rötter.

Engelbrektsmarschen 1994
SD:s så kallade Engelbrektsmarsch 1994 i Stockholm. Expo

Rapporten framhåller att det finns en organisatorisk kontinuitet av partibildandet, framför allt i relationen till den rasistiska kampanjorganisationen Bevara Sverige svenskt, BSS.

”Det är inte överord att säga att Sverigedemokraterna bör betraktas som en ombildning av BSS till politiskt parti. Att det första försöket till partibildning, Sverigepartiet, misslyckades påverkar knappast denna slutsats.” skriver Tony Gustafsson.

LÄS MER: Sverigedemokraterna väljer att ha kopplingar till extremhögern

Gustafsson har vid kartläggningen av vilka som var drivande i grundandet av partiet 1988 utgått från trettio personer i Stockholm, Göteborg och Malmö. Av dessa har han identifierat bakgrunden på 22 och kan konstatera att 18 hade en koppling till BSS. Bland dem har flera även en bakgrund inom fascistiska och nazistiska rörelser, från 1920-talet och framåt.

Det handlar till exempel om partier och organisationer som den så kallade Lindholmsrörelsen på 1930- och 1940-talet, Nysvenska rörelsen och Nordiska rikspartiet.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson under ett partievenemang
10 juni 2021 menade Jimmie Åkesson på Twitter att partiet, till skillnad från Socialdemokraterna, aldrig kommer att överge sina rötter. David Lagerlöf

Tony Gustafsson konstaterar att nio eller tio av de 22 hade en direkt koppling till nazistiska och fascistiska organisationer. Han skriver i sin analys:

”Det generella mönstret kvarstår: en betydande del av grundargenerationen hade sin bakgrund inom nazistiska, rasistiska eller odemokratiska sammanhang”.

LÄS MER: SD är oförmögna att känna igen rasism

I ett pressmeddelande skriver partiet att delrapporten är en ”saklig historieskrivning”. Men menar samtidigt att den inte ger stöd ”för att partiet var en del av en fascismanknuten rörelse” och menar att:

”Det går inte att använda rapporten för att dra några slutsatser av hur man ska se på det parti som tog sig in i riksdagen 2010.”

SD uppger att ingen från partiet har varit delaktig i processen att ta fram rapporten eller haft möjligheten att ändra något i innehållet.

LÄS MER: Nolltoleransen som försvann

Den slutgiltiga rapporten ska enligt Sverigedemokraterna vara färdig vid årsskiftet och inkludera en analys över partiets ideologiska utveckling.