Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Sverigedemokraterna försöker ibland låtsas som att det inte längre är ett rasistiskt parti. De talar i ord om nolltolerans mot rasism. Men det är tvärtemot vad som är mönstret i deras förslag. De utgår hela tiden från att skärpa uppdelningen mellan de som fötts i Sverige och de som tvingats fly sitt hemland. Man ger olika rättigheter till människor beroende på var de är födda, säger Kalle Larsson, ordförande för Centrum mot Rasism och redaktör på den partipolitiskt oberoende sajten Flyktingbloggen.

Sverigedemokraterna har lagt en rad motioner som behandlas i riksdagen under området Migration och asylpolitik. Partiet förespråkar tuffare lagstiftning mot asylsökande och människor utan uppehållstillstånd. Dessutom vill Sverigedemokraterna införa flera lagar som gör skillnad på svenska medborgare och utländska medborgare, till exempel vill man förbjuda tiggeri för utländska medborgare, men inte för svenska.

Sverigedemokraterna föreslår att straffet för den som trots det tigger ska bli utvisning på livstid. Partiet kräver även att alla härbärgen ska tvingas att registrera hemlösas medborgarskap och att de som är utländska medborgare ska anges till polisen. I motionen "Kriminalisera hjälp till illegala invandrare", som är undertecknad av riksdagsledamoten Kent Ekeroth, föreslås att alla anställda vid offentliga institutioner eller "privata motsvarigheter" ska vara skyldiga att rapportera om "de påträffar en illegal invandrare som den anställde förstår eller borde ha förstått är illegal invandrare.", och man ska inte heller få lämna någon hjälp till personen i fråga.

– Man talar om ett angiverisystem och att man ska vara skyldig att rapportera personer beroende på att de söker hjälp och vill ha tak överhuvudet. Vill SD ha det som i Östtyskland och Sovjetunionen?, säger Larsson.

Han menar att förslagen i grunden är odemokratiska.

– Det är idioti på flera nivåer. Den första idiotin är att man ska ha olika regler för svenska medborgare och personer som är utländska. Mänskliga rättigheter är mänskliga och brott ska bestraffas lika oavsett vilken bakgrund man har. Olika påföljder för personer beroende på var de är födda är själva kännetecknet för rasistisk politik.

– Den andra idiotin är att någon som tiggt ett antal gånger som inte ens är ett brott i dagens Sverige ska utvisas på livstid. Då har vi hamnat i en situation där påföljden för något som inte ens är olagligt skulle kunna leda till förföljelse och tortyr. Det är en logik som är så fjärran de flesta svenskar så att den förtjänar att uppmärksammas, säger Larsson.

Sverigedemokraterna har även föreslagit att det ska "inrättas förvaringscenter" där alla som söker uppehållstillstånd i Sverige ska "förvaras innan gränspassagen".

"Här ska de som söker någon form av uppehållstillstånd förvaras samt alla av- och utvisade, skriver Ekeroth i motionen "Utvisning och förvar av svårutvisade".

Larsson kallar förslaget för fullständigt absurt.

– Det är vår skyldighet att på ett rättssäkert och humant sätt behandla ansökningarna till de människor som flytt till Sverige. De måste även behandlas som människor och inte som boskap som man kan fösa ihop på ett litet trångt utrymme till och med innan gränskontrollen. Det är en mänsklig rättighet att få söka asyl.

Sverigedemokraterna vill också att det ska bli enklare att utvisa människor som begått brott. Även de med flyktingstatus ska utvisas om de till exempel dömts för "bedrägeri kopplat till sociala förmåner".

– En person som fått flyktingstatus i Sverige är en person kommer från en oerhört allvarlig situation. Det är mycket svårt att få flyktingstatus i Sverige. Om man utvisas till sitt gamla hemland för att man begått ett brott så skulle följden kunna bli att denna människa döms till tortyr eller till och med dödsstraff. Så vitt jag vet har inte Sverige tortyr eller dödsstraff för några brott. Det gör att denna tankegång blir helt vansinnig, säger Larsson.

I motionen "Medborgarskapets betydelse" av riksdagsledamöterna David Lång och Mikael Jansson föreslås att man måste varit svensk medborgare i tio år för att få bli statsråd. För att bli överbefälhavare ska man fötts i Sverige och ha haft svenskt medborgarskap i hela sitt liv.

– Hela grundtanken är att försvåra människors möjligheter att få ett fotfäste och få ta del av det svenska samhället. Det vore förödande för svensk demokrati om ännu fler människor stängs ute från möjligheten att forma det politiska systemet och villkoren för sitt eget vardagsliv, säger Larsson.

Larsson menar att Sverigedemokraterna för samma politik som partiets förlaga, den rasistiska kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt.

– Att man lägger sådana förslag beror på att man i grunden är ett rasistisk parti och att man inte alls har ändrat sig. Man har slipat språkbruket och putsat kostymen men förslagen är samma gamla rasistiska politik, säger han.

Ämnen i artikeln