Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Säkerhetspolisen har granskat polisanmälningar från förtroendevalda politiker under perioden januari till september 2007. Under dessa nio månader förekom det i genomsnitt 4,5 hot i månaden. Vanligaste formen av hot kommer från missnöjda medborgare och då främst genom e-post, brev eller telefon. De vanligaste brottsrubriceringarna var olaga hot, ofredande och skadegörelse. Grova hot är enligt Säkerhetspolisens rapport ovanliga.

Hoten mot Sverigedemokraternas förtroendevalda skiljer sig emellertid åt. Hot från organiserade grupper är totalt sett ovanligt, medan Sverigedemokraterna utsätts systematiskt för hot och i vissa fall för våld från autonoma grupper. Den grupp som nämns i rapporten är Antifascistisk aktion. Resultatet i studien tyder även på att sverigedemokrater är utsatta för fler hot än representanter från andra partier.

– Utgångspunkten för studien är att man ska vara förtroendevald och vi har inte tittat på Sverigedemokraterna som parti. Men vi har kunnat konstatera att förtroendevalda för Sverigedemokraterna har det här problemet, säger Johan Olsson analytiker på Säkerhetspolisen.

Även motivet skiljer sig åt när det gäller Sverigedemokraterna. De andra förtroendevalda utsätts för hot utifrån att de är välkända och förknippas med vissa typer av frågor. Hot mot sverigedemokrater verkar, enligt studien, syfta till att få politikerna att lämna sina uppdrag.

– Det här är någon som vi självklart har känt till i många är. Det som är glädjande är att Säkerhetspolisen ger uttryck för det, säger Jonas Åkerlund, presstalesman för Sverigedemokraterna.

Ämnen i artikeln