Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

För nästan exakt ett år sedan presenterade Gustav Kasselstrand, som är Sverigedemokratisk ungdoms ordförande, att SDU inlett ett fördjupat samarbete med ungdomsförbunden till franska Front National, belgiska Vlaams Belang och österrikiska FPÖ. Samtliga av förbundens moderpartier ingår i det paneuropeiska partiet European alliance for freedom, EAF.

I april i år formaliserades SDU:s samarbete i ett ungdomsförbund, Young European Alliance for Hope, YEAH. Gustav Kasselstrand förklarade stolt att ungdomsförbunden har en gemensam plattform och de anserade ett politiskt program med tio punkter.

Ledande sverigedemokrater var skeptiska till samarbetet och partisekreterare Björn Söder sa till Dagens Nyheter att det kom som en överraskning för honom. Inte heller internt i SDU har det varit enighet om YEAH.

– Vad jag förstår fanns det stort stöd i ungdomsförbundet för att lämna YEAH, säger Martin Kinnunen till Expo Idag.

Gustav Kasselstrand och SD har haft en frostig relation och har flera gånger varit i öppna konflikter. Både Kasselstrand och Hahne förlorade sina anställningar på SD:s kansli 2012, med motivieringen att det fanns en lojalitetskonflikt. Gustav Kasselstrand tilläts inte heller att ställa upp som riksdagskandidat, trots att ungdomsförbundet föreslagit honom. SDU tog dock aldrig riktig strid för detta. I ett pressmedelande angående riksdagslistan skrev SDU:

"Den senaste tidens möten med partiledningen har givit oss en rejäl energiinjektion inte bara inför valrörelsen utan inför hela den kommande fyraårsperioden. Vi har sträckt ut handen till moderpartiet och visat att vi inte är de som kommer att hejda ett närmare samarbete. Vi är övertygade om att detta blir startskottet på en riktigt bra tid."

Nu visar det sig att Gustav Kasselstrand och William Hahne fått heltidsanställningar av SD.

– SDU:s ordförande och vice ordföranden får vara heltidsengagerade fram till valet. Det är också Sverigedemokraterna som möjliggör att de kan jobba heltid. Ungdomsförbundets kampanj är viktig för moderpartiet, säger Kinnunen.

Hur kommer det sig att ni anställer dem nu när ni tidigare sagt upp dem?

– Nu ska de inte arbeta för Sverigedemokraterna utan för SDU. Det problem som funnits tidigare med olika lojaliteter existerar inte i den här anställningen. De kommer inte arbeta primärt för riksdagsgruppen utan för ungdomsförbundet.

Martin Kinnunen säger att han inte har någon kännedom om att anställningarna skulle vara ett sätt att få SDU:s ledning att foga sig efter moderpartiet och få dem att avstå från krav på bland annat en riksdagsplats.

– Vi har diskuterat frågan om SD ska ekonomiskt stödja SDU och det har pågått länge. Det här är en helt annan fråga.

Martin Kinnnunen gör dock klart att Sverigedemokraterna välkomnar SDU:s besked om att de lämnar det paneuropeiska ungdomsförbundet YEAH.

– Det fanns ingen dialog innan de fattade beslut om att gå med i YEAH. Men det har varit en dialog sedan dess och vi har också uttalat oss i media om att vi tyckte att det var tråkigt att de gick med där. Och vi tycker så klart att det är positivt att de lämnat samarbetet eftersom SD inte kommer att samarbeta med de partierna under den närmaste tiden, säger han.

SDU skriver på sin hemsida angående beslutet att lämna YEAH att de från början utgick från att samarbetet var möjligt eftersom Sverigedemokraterna via sin internationella sekreterare Kent Ekeroth spelade en roll i det paneuropeiska partiet European Alliance of Freedom, EAF.

"Många av oss trodde att partiet skulle välja samarbete med Front National, inte minst eftersom man haft kontakt med dem och andra likasinnade partier genom EAF. Det var därför naturligt att vi fördjupade vårt samarbete med de partiernas ungdomsförbund. Nu när det blir på ett annat sätt kan SDU inte fortsätta samarbetet i YEAH, men vi önskar de tre övriga ungdomsförbunden all lycka i vår gemensamma strävan."

I och med SDU:s pressmeddelande backar de från tidigare kritik mot moderpartiet. Willam Hahne skrev efter SD:s beslut att inte samarbeta med Front National.

"Om det nu är så att Sverigedemokraterna väljer grupplöshet i Europaparlamentet framför samarbete med Frankrikes största parti, Front National, så måste jag säga att jag är oerhört besviken.", skrev William Hahne på Facebook kort efter SD:s beslut.