Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

I helgen kapade Sverigedemokraterna banden till SDU efter att Jessica Ohlson valts till ordförande för SDU. Ohlson var handplockad av den tidigare SDU-ledningen med de uteslutna sverigedemokraterna Gustav Kasselstrand och William Hahne i spetsen.

Sverigedemokraterna har stängt ned SDU:s hemsida och på webbadressen möts besökare av budskapet att Sverigedemokraterna formellt avslutat samarbetat med ungdomsförbundet och att det ska bilda ett nytt ungdomsförbund med samma namn som det gamla.

Ungdomsförbundets ledning har riktat stark kritik kritik mot Sverigedemokraternas partistyrelse och menar att de fattat ett beslut som de inte haft befogenhet till. Kritikerna hänvisar till Sverigedemokraternas stadgar som deklarerar att "Sverigedemokratisk ungdom (SDU) utgör förbund inom partiet" och bestämmelsen att ändringar av stadgarna bara kan fattas på SD:s kongress och då med tre fjärdedelars majoritet.

Sverigedemokraternas partistyrelse menar att om de bildar ett nytt ungdomsförbund med samma namn som det gamla så följer de fortfarande sina stadgar och därmed behöver de inte tillfråga medlemmarna under Landsdagarna i november. I helgen förklarade Jessica Ohlson att hon är redo att ta en rättslig strid mot moderpartiet. Enligt flera experter skulle det i så fall bli en juridiskt komplicerad konflikt. Karin Källström menar att att brytningen med ungdomsförbundet kan bli en fråga för en domstol att avgöra.

– Svenska domstolar brukar inte pröva frågor som rör föreningsbeslut. Ett undantag till detta är beslut som fattats av fel organ, till exempel när en styrelse beslutat att ändra stadgarna, trots att detta enligt stadgarna ska beslutas på föreningens årsstämma. Ett annat exempel är om en styrelse har fattat ett beslut som uppenbart strider mot stadgarna. I sådana fall ska man som medlem kunna gå till domstol och få beslutet ogiltigförklarat, säger hon.

Sverigedemokraternas lösning är alltså att bilda ett nytt ungdomsförbund med samma namn som det gamla för att kringgå att brytningen med ungdomsförbundet blir en fråga för medlemmarna på Landsdagarna. Men det är Källström skeptisk till.

– Det är problematiskt ur två aspekter. Enligt stadgarna ska de ha ett ungdomsförbund och detta ungdomsförbund ska heta Sverigedemokratisk ungdom. Det är tveksamt att bara starta ett nytt förbund med samma namn eftersom "gamla" SDU fortfarande kan ha rätt till sitt namn på samma sätt som bolag har inom firmalagen. Den andra aspekten är att man "formellt" bryter med ungdomsförbundet. Partistyrelsen kan säkert försöka bryta med ungdomsförbundet rent praktiskt, genom att minska bidrag och annat stöd, men formellt bryts samarbetet genom att stadgarna ändras.

Karin Källström säger att det inte heller är så enkelt som att bara läsa ordagrant i stadgarna utan att man också måste beakta vad som var själva syftet med skrivelsen.

– Om en domstol tog upp fallet skulle den antagligen inte bara titta på vad som ordagrant står i stadgarna. Tolkning av stadgar sker på samma sätt som annan typ av avtalstolkning, det vill säga genom att bland annat se till texten i sin helhet, vad som var textens avsikt när den skrevs och hur liknande texter brukar se ut inom branschen. .

Sverigedemokraternas gruppledare Mattias Karlsson har åberopat ytterligare ett skäl till att Landsdagarna inte ska få avgöra om SDU ska förbli Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Han lägger vikt på formuleringen i stadgarna om att SDU är ett förbund inom partiet, med betoning på "inom".

"Sverigedemokratisk ungdom (SDU) (...) utgör förbund INOM partiet - Sverigedemokraternas stadgar, sidan 12. Nuvarande stadgar föreskriver alltså att ungdomsverksamhet skall vara en del av moderpartiet och inte bedrivas i en extern, fristående organisation. Klart slut", skriver Karlsson på Facebook.

Inte heller detta menar Källström är tillräckligt för att partistyrelsen kan slippa ta frågan till Landsdagarna.

– Jag tror det är svårt att komma ifrån att det är en stadgefråga. SDU har sedan länge varit en fristående ideell förening. Det som anförs är absolut ett bra argument för att ändra i stadgarna. Men det är ett argument som passar i talarstolen på en kongress, inte internt i en partistyrelse.

I vilket fall som helst kommer Sverigedemokraterna få svårt att etablera ett nytt ungdomsförbund under namnet Sverigedemokratisk ungdom. Hos Patent- och registreringsverket kommer det att bli kalla handen.

– SDU är registrerat som varumärke hos oss och det varumärket ägs av ungdomsförbundet. Sverigedemokraterna behöver döpa ett ungdomsförbund till någonting annat som gör att att de två inte förväxlas, säger Magnus Ahlgren juristchef på Patent- och registreringsverket.

Samtidigt är Sverigedemokraterna inte en näringsverksamhet så de skulle i teorin kunna starta en ideell förening med SDU:s namn utan att registrera detta hos patent och registreringsverket.

– Ideella föreningar kan registreras för skatteskyldighet hos Skatteverket och där görs ingen koll på hur lika de är varandra. Men de skulle inte kunna ha identiska namn. Ideella föreningar är ganska oreglerade i Sverige. Vad som gäller för en ideell förening som ett parti eller ett ungdomsförbund regleras i stadgarna och är det så att det bökar till sig i stadgarna så kan man möjligen avgöra det i domstol, säger han och tillägger:

– Ett registrerat varumärke ger ett skydd i näringsverksamhet. Det är ingenting som tvingar någon att registrera ett varumärke. Om Sverigedemokraterna skaffar sig ett ungdomsförbund med samma namn och struntar i varumärkesregistrering och kör på ändå, då är det upp till gamla ungdomsförbundet att stämma dem för varumärkesintrång och då får vi ser hur det går.