Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

– Valberedningens ordförande redogjorde idag för anledningen till att Kasselstrand inte är med på listan. Det ska inte tolkas som en markering mot SDU. Det handlar om att det är uppenbart att det kan uppstå en intressekonflikt mellan ungdomsförbundet och moderpartiet om man ska företräda två organisationer samtidigt i riksdagen, säger Martin Kinnunen, Sverigedemokraternas presschef.

Sverigedemokraterna räknar med att få 40 mandat i riksdagen efter valet. På fredagen föreslogs 60 kandidater av partiets valberedning. På listan finns de som redan sitter för partiet i riksdagen, förutom två som saknas. Stellan Bojerud ställer inte upp för omval. Thoralf Alfsson får dock inte ställa upp i riksdagsvalet. Enligt Martin Kinnuen är anledningen till det att det "finns det olika syn på hur partiet ska kommunicera sin politik". Thoralf Alfsson har flera gånger uppmärksammats för grova inlägg på sin blogg, där det bland annat hetsats mot afrikaner, romer och muslimer.

Sverigedemokratisk ungdom har tidigare gått ut med vilka det vill se på riksdagslistan. SDU:s lista toppades av Gustav Kasselstrand och William Hahne, vice ordförande i SDU.

"Ungdomsförbundet representerar nu över 3 000 medlemmar och då är det viktigt att även de har sina kandidater till riksdagen och för Sverigedemokraternas ungdomars röst", sa Kasselstrand till Politikerkollen efter att ungdomsförbundet presenterat sina kandidater.

Sverigedemokratisk ungdom och moderpartiet har flera gånger haft öppna konflikter. Både Gustav Kasselstrand och William Hahne har tidigare förlorat sina anställningar på Sverigedemokraternas riksdagskansli. Kasselstrand kallades av partiet för illojal efter att han offentligt kritiserat Jimmie Åkesson. I samband med att SDU antog sitt Idéprogram bröt ett nytt bråk ut, då ledande Sverigedemokrater ifrågasatte förbundets värdegrund. Kasselstrand kallade kritiken "illvillig" och menade att ledande personer i moderpartiet försökte "skapa opinion mot ungdomsförbundet".

Men att SDU:s ledning ratas från Sverigedemokraternas förslag till riksdagslista ska bero på interna strider tonas ned av Martin Kinnunen.

– Det har varit kontakter med ungdomsförbundet. Vad jag vet är det inga sura miner. SDU har åtminstone sagt att de inte kommer ta strid mot förslaget på valkonferensen.

Sverigedemokratisk ungdom skriver på sin hemsida att de accepterar moderpartiets förslag till riksdagskandidater. Vilka som slutligen kommer att kandidera till riksdagen för Sverigedemokraterna fastställs på partiets valkonferens den 15 till 16 mars.