Du läser just nu gratis innehåll

Ditt stöd hjälper oss bekämpa rasism och främja demokrati genom granskning och kunskapsspridning.

Under våren bildade SPI-politikerna i Härryda ett nytt parti, Kommunpartiet, men de invalda har fortsatt att sitta kvar i kommunfullmäktige på SPI-mandat.

- Om du kandiderar för ett annat parti kan du inte representera SPI. Det är emot våra stadgar. Därför är inte SPI:s styrelse i Härryda legal och ska inte disponera partistödet, säger Gösta Melander till tidningen.

Hämndaktion
Frontfiguren i SPI Härryda, Gunnar Carlsson, är dock av en annan uppfattning. Han menar att Melanders brev är en "fullständigt befängd" hämndaktion mot Härrydaavdelningen och hotar med att vidta juridiska åtgärder.

SPI:s regionförbund i Västra Götaland har tidigare bett partistyrelsen om hjälp att "hantera" Härryda och har utsett Melander till ny företrädare för Härrydaavdelningen.
En ny styrelse förväntas väljas vid en extra årsstämma.

Utreds djupare
Vem som har rätt juridiskt ska nu Härryda kommuns jurist Åke Marmander försöka utreda.
- Spontant känns det som en intern partifråga, men det måste utredas djupare. Det finns gamla rättsfall med praxis, från tiden när gamla vpk splittrades och apk bildades. Men de domarna är så gamla att jag har fått specialbeställa kopior av dem, säger han till GP

Senast den 30 juni ska partistödet betalas ut.

ANNA AMNÉUS